Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát ở Ðảng bộ Ðiện Biên Ðông

08:48 - Thứ Sáu, 13/12/2019 Lượt xem: 11806 In bài viết

ĐBP - Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong xây dựng Ðảng; thời gian qua, Huyện ủy Ðiện Biên Ðông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS. Nhờ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, sự đoàn kết thống nhất được tăng cường; có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ðảng ủy thị trấn Ðiện Biên Ðông (huyện Ðiện Biên Ðông) kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Chi bộ 9, Trường THCS thị trấn Ðiện Biên Ðông.

Căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình KTGS. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các tổ chức đảng chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS; qua đó giúp đối tượng được kiểm tra phát huy kết quả đạt được; đồng thời làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các đồng chí cấp ủy viên để yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Ðảng, từ đầu năm đến nay Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện 4 cuộc đối với 4 tổ chức đảng: kiểm tra tài chính đối với Ðảng ủy xã Phình Giàng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã Phình Giàng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Ðảng; kiểm tra tài chính đối với Ðảng ủy xã Phì Nhừ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã Phì Nhừ. Trong công tác tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra đối với Ðảng ủy xã Xa Dung và 13 đồng chí Ðảng ủy viên. Nội dung kiểm tra thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên đối với Ðảng ủy; việc chấp hành quy chế làm việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với 13 đồng chí Ðảng ủy viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 3 cuộc kiểm tra đối với Ðảng ủy các xã: Na Son, Phì Nhừ và Keo Lôm. Nội dung kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện kiểm tra đối với Ðảng ủy xã Luân Giói và Chiềng Sơ về công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Vàng A Chua, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ðiện Biên Ðông cho biết: Cơ bản các tổ chức đảng đã thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Qua các cuộc kiểm tra đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại của các tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giúp các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, tồn tại để nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên (trong đó, 2 đồng chí cấp ủy viên); khiển trách 8 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, để con tảo hôn, liên quan đến đạo đức lối sống.

Ðồng chí Vàng Thị Lầu, Ðảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phì Nhừ cho biết: Cuối tháng 4/2019, tôi bị chi bộ thi hành kỷ luật Ðảng với hình thức khiển trách do vi phạm để con tảo hôn. Chỉ vì thương con và cả nể với con cái, họ hàng mà không cương quyết phân tích lý lẽ để con hiểu, chờ đủ tuổi. Nhận thức rõ những vi phạm của mình nhất là với vai trò là Ðảng ủy viên, cán bộ Hội luôn tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện đúng nhưng bản thân mình lại chưa gương mẫu nên tôi ân hận lắm. Chị Lầu bảo hình thức khiển trách của chi bộ với vi phạm này là nghiêm khắc và giúp chị rút ra bài học cho chính mình để không tái phạm, qua việc xử lý đó để những cán bộ, đảng viên khác tự nhắc mình nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Ðảng, của pháp luật.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác