Chung ý nguyện, đồng quyết tâm

09:12 - Thứ Tư, 11/12/2019 Lượt xem: 10639 In bài viết

ĐBP - “… Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…” là thông điệp trong thư Bác Hồ gửi Ðại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâyku năm 1946, thêm một lần nữa được nhắc lại tại Ðại hội Ðại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ðiện Biên lần thứ III diễn ra trong 2 ngày (9 - 10/12). Ðại hội kết thúc thành công, cũng là lúc 250 đại biểu, đại diện cho 19 dân tộc anh em trong toàn tỉnh cùng đồng nhất thông qua quyết tâm thư, thay cho ý chí quyết tâm của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nguyện chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong sự nghiệp dựng xây quê hương, phát triển đất nước.

Ðại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bên lề Ðại hội. Ảnh: Phương Lan

Có thể khẳng định, Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX “Về công tác dân tộc”, các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án của Ðảng và Nhà nước đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là bước tiến mới, thể hiện sự quan tâm toàn diện của Ðảng, Nhà nước đối với cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Phát huy những chính sách đó, nhiều năm qua, các cấp ủy Ðảng, chính quyền tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, phù hợp với đặc thù địa phương. Qua đó, bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS trong tỉnh nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc. Kinh tế của tỉnh luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá (bình quân đạt 8,72%/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 37,08% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều).

Ðặc biệt, các chương trình, dự án và chính sách cho đồng bào DTTS, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; góp phần thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh. Trong đó, tổng nguồn vốn từ chương trình 135 trong cả giai đoạn 2014 - 2019 là 833,209 tỷ đồng; chương trình 30a hơn 800 tỷ đồng; hỗ trợ giống nông nghiệp, muối iot theo Quyết định số 102/2009/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 100 tỷ đồng…

Mặt khác, với sự nỗ lực, không ngừng đổi mới, phát triển, tỷ lệ cán bộ là người DTTS trong tỉnh ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Giai đoạn 2014 - 2018 có 1.521 cán bộ được tuyển dụng là người DTTS, chiếm 54,5% tổng tuyển dụng. Hiện tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS chiếm 41,99% cán bộ toàn tỉnh; trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý người DTTS các cấp chiếm từ 12,5 - 88,5%.

Kết quả sau 5 năm thực hiện quyết tâm thư của Ðại hội II đã góp phần lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Ðại hội Ðại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II (2014 - 2019). Ðó là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng các DTSS. Trong 5 năm, Ðảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết này, nhất là trong tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, đột phá, hiệu quả”. Nổi bật như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng nông thôn mới, “Nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội”; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nhiều phong trào thi đua rộng khắp… Qua các đợt thi đua và sinh hoạt chính trị sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở đã tạo sự hăng say, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, bảo vệ an ninh biên giới, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống…

Ðại hội Ðại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III diễn ra trong bối cảnh Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, đó là “phấn đấu xây dựng Ðiện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Ðại hội cũng xác định rõ hơn bao giờ hết, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh bứt phá đi lên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Bức tâm thư được 250/250 đại biểu đồng thuận thông qua được xem như luồng sinh khí mới, khởi đầu cho những quyết tâm trên con đường mới. Với những mục tiêu được hoạch định rõ ràng. Cụ thể đó là: 100% cán bộ công chức cấp xã được đào tạo, trong đó 70% trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên; bình quân mỗi năm giảm từ 3 - 4% hộ nghèo; trên 97% hộ được sử dụng điện thường xuyên; 92,5% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào DTTS sinh sống ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Ðại hội cũng gửi gắm thông điệp rất rõ ràng về: Phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc địa phương, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nguyện chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS trên địa bàn và đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Lời quyết tâm thư của đại hội cũng chính là ý nguyện chung của 250 đại biểu, và sau đó là hàng vạn đồng bào các DTTS trong tỉnh, với một quyết tâm, một niềm tin ngọn lửa của tình anh em sẽ là động lực, là điểm tựa cho đồng bào các dân tộc Ðiện Biên vượt qua khó khăn, thách thức đi lên.

Hà Linh
Bình luận

Tin khác