Hoạt động của HĐND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy (*)

14:40 - Thứ Tư, 04/12/2019 Lượt xem: 7969 In bài viết

(Trích phát biểu của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hà Linh

… Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh, khóa XIV diễn ra trong thời điểm kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV vừa tổ chức thành công tốt đẹp với việc thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2019, là năm trước thềm Đại hội Đảng các cấp do vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, mặc dù tỉnh ta tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; song cũng có những khó khăn, thách thức như: nguồn lực đầu tư từ ngân sách Trung ương chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; tình hình thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp... Trong điều kiện và hoàn cảnh đó, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời có những chủ trương, giải pháp phù hợp; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên đã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch đề ra, những kết quả cụ thể đã được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh. Tôi xin nêu một số vấn đề nổi bật để các đại biểu HĐND xem xét, thảo luận và quyết nghị.

... Năm 2019, kinh tế tỉnh ta tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỉ trọng nông lâm nghiệp, thủy sản; tăng dần tỉ trọng trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa tăng 3,13% so với dự toán. Tổng vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân tăng 28,25% so với năm 2018. Cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt khá.

Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh, góp phần thu hút du khách và doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 18,3% so với năm 2018). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm xuống còn 33,97%  (giảm 3,11% so với năm 2018). 

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện; công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh; hoàn thành Đề án mở rộng Thành phố Điện Biên Phủ, thị trấn Tủa Chùa và thực hiện sáp nhập 735 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 363 thôn, bản, tổ dân phố mới.

Năm 2019 tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trình Ban Bí thư và Chính phủ cho chủ trương triển khai thực hiện Đề án: “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”, Dự án Đền thờ các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”; dự án Cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên. Hiện nay, đang khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên để sớm khởi công trong năm 2020.

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, trong năm 2019 tiếp tục có nhiều đổi mới. Hoạt động của HĐND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy trong triển khai chương trình hoạt động; đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, nhất là thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND. Tập trung công tác thẩm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đã phát hiện nhiều vấn đề cần quan tâm và có những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh hôm nay, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND các cấp, toàn thể cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong năm 2019 vừa qua.

... Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đó là: Nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là nguồn lực hỗ trợ từ TW chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chuyển dịch cơ cấu chưa vững chắc; quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và một số huyện vi phạm vẫn còn xảy ra; tiến độ triển khai một số chương trình, dự án trọng điểm chậm, tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo còn cao; tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Công tác nắm tình hình địa bàn, thông tin báo cáo, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao....

Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, bên cạnh nguyên nhân khách quan, còn nhiều nguyên nhân chủ quan, đó là: công tác chỉ đạo, điều hành có lĩnh vực chưa chủ động, linh hoạt, quyết liệt; những vấn đề tồn tại ở cơ sở trong thời gian dài chưa có giải pháp xử lý… do đó, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (thứ 2 từ bên phải sang) trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp. Ảnh: Hà Linh

... Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; bên cạnh đó, toàn tỉnh phải tập trung triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn của Trung ương có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt, tác động trực tiếp đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Về nhiệm vụ của năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp này đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, làm rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tôi xin lưu ý thêm một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần xác định quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực để giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã đề ra. Theo đó, cần tập trung tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; tăng cường siết chặt kỷ cương công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự độ thị, tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm…

Thứ hai, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung bàn bạc, thảo luận, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, đánh giá các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phân tích kỹ từng nguyên nhân. Đồng thời, cần đánh giá, nhận định, dự báo về những khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng đến tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân tỉnh trong năm 2020 và các năm tiếp theo, nhất là những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; nguồn thu ngân sách của tỉnh không đa dạng, chưa thực sự bền vững…; trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để chủ động ứng phó, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020.

Thứ ba, Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết có nội dung hết sức quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo các nghị quyết sát với tình hình thực tế của tỉnh, có tính khả thi cao và đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân. Ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh phải sớm cụ thể hóa để tổ chức thực hiện. Trong đó hết sức chú ý đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương, bảo đảm các cơ chế, chính sách đã ban hành phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thứ tư, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp; tăng cường hoạt động giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, việc chấp hành pháp luật, thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước tại địa phương; đồng thời hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; các đại biểu HĐND thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri để kịp thời chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo; thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong tỉnh.

Thứ năm, Đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bố trí cán bộ, công chức đúng vị trí việc làm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền trong việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020.

... Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương và hiệu quả, tôi tin tưởng rằng, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, quyết định đúng những vấn đề quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Bình luận

Tin khác

Back To Top