Điện Biên: Những kết quả nổi bật trong phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2019

11:48 - Thứ Tư, 04/12/2019 Lượt xem: 9624 In bài viết

ĐBP - Tại phiên làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV diễn ra sáng nay (4/12), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019, do UBND tỉnh báo cáo đã làm rõ nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, 9 nhóm kết quả nổi bật đáng chú ý cho thấy, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong năm.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019.

Được đánh giá là năm then chốt có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Chính vì vậy, trong bối cảnh kinh tế chung nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nỗ lực của các ngành, các cấp, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, các tiêu chí chủ yếu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh toàn tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đáng chú ý là 9 nhóm kết quả nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá (7,2%); tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng NTM tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, bước đầu hình thành được mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, chuỗi liên kết, thu hút nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế địa phương; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt dự toán (tăng 3,13% so với HĐND tỉnh giao); môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện, thu hút đầu tư đạt khá; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao (tăng 12,14% so với năm 2018) nhất là vốn đầu tư khu vực tư nhân; cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, điểm các chỉ số thành phần cải cách hành chính tăng cao cao hơn so với năm trước, thực hiện sắp xếp giảm 33 đầu mối đơn vị sự nghiệp và giảm 372 thôn, bản, tổ dân phố; doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 18,3% so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm xuống còn 33,97% (giảm 3,11% so với năm 2018), nhất là tỷ lệ hộ nghèo của các huyện 30a giảm 4,57%; chủ quyền biên giới quốc gia, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh 9 nhóm kết quả nổi bật, UBND cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh còn một số hạn chế, yếu kém, như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng và phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo cao; cải cách hành chính trong một số cơ quan, đơn vị chưa rõ nét, hiệu quả hoạt động chưa cao; tệ nạn xã hội, buôn bán ma túy, tình trạng di cư tự do vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

Việc xác định rõ ràng những kết quả nổi bật để tiếp tục phát huy, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế sẽ cơ sở để kỳ họp xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2020. Đây sẽ là tiền đề quan trọng tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong cả giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

Ngoài ra, cũng tại phiên làm việc này, đại biểu tiếp tục nghe và nghiên cứu 16 nội dung khác do Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh trình bày.

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top