Mường Chà nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

09:00 - Thứ Hai, 02/12/2019 Lượt xem: 7093 In bài viết

ĐBP - Phát triển đảng viên là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Ðảng. Thời gian qua, Huyện ủy Mường Chà đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Ðảng, nhất là việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong kết nạp, quản lý đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng hoặc kết nạp Ðảng cho những người chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh.

Chi bộ bản Púng Giắt 1 (thuộc Ðảng bộ xã Mường Mươn) họp thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ðảng bộ Huyện Mường Chà hiện có 48 chi, đảng bộ trực thuộc (15 đảng bộ và 33 chi bộ) với hơn 2.780 đảng viên. Những năm qua, công tác phát triển Ðảng viên trên địa bàn luôn được Ðảng bộ huyện chú trọng thực hiện, không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn nâng cao chất lượng. Ông Phạm Xuân Mộc, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mường Chà chia sẻ: Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 63-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Ðảng, Huyện ủy Mường Chà đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Ðồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Ðảng, có sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Song song với đó, huyện tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu đó là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cấp ủy, tổ chức Ðảng và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Ðảng. Mặt khác, huyện nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, củng cố tổ chức Ðảng, phát triển đảng viên; chấn chỉnh những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

Ðáng chú ý, công tác tạo nguồn kết nạp Ðảng được huyện đặc biệt quan tâm. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của các tổ chức Ðảng và đoàn thể chính trị - xã hội để phát hiện những nhân tố tích cực, nhất là quần chúng có thành tích, gương mẫu trong học tập, lao động sản xuất, chiến đấu, được mọi người tín nhiệm để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu trở thành đảng viên. Trong quá trình mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, huyện chú trọng nâng cao chất lượng, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có). Năm 2019, huyện đã mở 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 227 quần chúng ưu tú; 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 226 học viên. Huyện thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Ðiều lệ Ðảng và Hướng dẫn của Trung ương về quy trình thẩm tra lý lịch, thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện những người chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, người có động cơ không đúng đắn, không đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị khi xem xét kết nạp Ðảng…

Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác phát triển đảng viên của Ðảng bộ huyện Mường Chà đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch đề ra mà chất lượng đảng viên mới không ngừng được nâng lên. Năm 2019, Huyện đã kết nạp được 216 đảng viên mới. Ðáng chú ý, số đảng viên mới có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên chiếm tỷ lệ ngày càng cao, nhiều người có thành tích nổi bật trong công tác, học tập, lao động sáng tạo, có uy tín cao trong quần chúng. Chất lượng đảng viên được nâng lên đã giúp tổ chức Ðảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top