Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thư viện

09:08 - Thứ Sáu, 22/11/2019 Lượt xem: 6349 In bài viết

Đầu giờ chiều ngày 21-11, với 442/446 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 91,51% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Thư viện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua dự án Luật Thư viện.

Luật Thư viện gồm 6 chương, 52 điều, quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.  

Luật được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ Việt Nam.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Thư viện, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình nêu, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định cụ thể các mô hình thư viện cơ sở giáo dục và thư viện cơ sở giáo dục phổ thông có nhiệm vụ “tổ chức hoạt động đọc sách bắt buộc”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, những nội dung này liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông, thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục, người dạy trong các cơ sở giáo dục. Do đó, Luật đã quy định nguyên tắc về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính khả thi của Luật Thư viện. 

Liên thông thư viện là một trong những điểm mới của Luật nhằm bảo đảm hoạt động thư viện theo hướng hiện đại, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện; nhất là liên thông giữa các thư viện được Nhà nước đầu tư với các thư viện khác, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước. 

Luật đã quy định trách nhiệm Nhà nước đầu tư cho hoạt động liên thông; việc thực hiện liên thông là nguyên tắc hoạt động chung của cả thư viện công lập và ngoài công lập; quy định về xây dựng tài nguyên thông tin, phát triển thư viện số làm cơ sở cho việc liên thông; quy định về cơ chế liên thông, trong đó nhấn mạnh tài nguyên thông tin được xây dựng từ ngân sách nhà nước phải được liên thông, chia sẻ giữa các thư viện; quy định thư viện được Nhà nước ưu tiên đầu tư làm nòng cốt trong hoạt động liên thông.

Luật cũng quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thư viện trong phạm vi cả nước, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện liên thông thư viện, đồng thời, quy định trách nhiệm tổ chức liên thông thư viện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý thư viện.

Luật Thư viện có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

Cũng trong chiều nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến các đại biểu.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác

Back To Top