Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2019 (lần 2)

21:57 - Thứ Bảy, 16/11/2019 Lượt xem: 9901 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2019 (lần 2), ngày 16/11 các đại biểu đã tham gia thảo luận, cho ý kiến vào 7 nội dung; trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng liên quan đến: dự toán thu, chi ngân sách địa phương; giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020; kế hoạch đầu tư công…

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các đại biểu một số nội dung bên lề phiên họp.

Tham gia vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã tập trung làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động thu, chi ngân sách địa phương năm 2019: Nợ đọng thuế; tiến độ giải ngân, nhất là nguồn vốn kế hoạch năm 2018 kéo sang năm 2019 và kết quả quyết toán các dự án hoàn thành còn chậm.

Đối với Tờ trình về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020 và Quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, các đại biểu đã cho ý kiến vào 2 phương án là: quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp tỉnh Điện Biên năm 2020 và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020. Theo đó, dự kiến giao kế hoạch biên chế công chức cho các cơ quan của HĐND, UBND các cấp năm 2020 là 2.087 biên chế và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 gắn với thực hiện tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị là 21.069 người, tinh giản 600 người.

Liên quan đến tình hình triển khai và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đối với các nguồn đầu tư công năm 2019, các huyện, thị, thành phố nếu có điều kiện triển khai các danh mục, dự án vẫn tiếp tục triển khai vì theo quy định vốn đầu tư công 2019 sẽ được kéo dài đến hết 31/12/2020. Riêng về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong năm 2019, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính chốt lại nguồn vốn giải ngân đến thời điểm hiện tại để từ đó có phương án điều chỉnh phù hợp, sát thực hơn.

Các nội dung còn lại, đại biểu dự họp cơ bản nhất trí.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung đã thông qua tại phiên họp. Còn lại 5 nội dung, gồm: Tờ trình ban hành Quyết định Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó trưởng phòng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 nhiệm vụ năm 2020; Quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh, đề đại biểu tham gia trực tiếp vào văn bản.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác