UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 (lần 2)

18:02 - Thứ Sáu, 15/11/2019 Lượt xem: 9975 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (15 – 16/11), UBND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2019 (lần 2), nhằm thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung tờ trình quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Ngày 15/11, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Một số ý kiến cho rằng số liệu thống kê một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong dự thảo báo cáo, như: tổng đàn gia súc, diện tích gieo trồng lúa nương… có sự chênh lệch giữa Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cục Thống kê, cần rà soát, điều chỉnh lại; đề nghị cập nhật và điều chỉnh lại một số số liệu về xây dựng nông thôn mới chưa chính xác; đối với nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, đại biểu đề nghị dự thảo báo cáo cần chú ý hơn đến vấn đề tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Một số đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn cập nhật lại số liệu về chỉ số phát triển công nghiệp, chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại; nên rà soát, điều chỉnh lại giá trị xuất khẩu năm 2019. Cơ quan soạn thảo (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cần đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; rà soát lại các dự án trọng điểm thực hiện năm 2020 để đảm bảo tính chính xác về số liệu khi giao vốn; trong phần nguyên nhân cần nêu rõ những nguyên nhân chủ quan…

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật lại số liệu để hoàn thiện báo cáo.

Ngày mai (16/11), phiên họp sẽ tiếp tục thảo luận, góp ý vào các nội dung: Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và xây dựng dự toán năm 2020; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022; tình hình triển khai và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/201//NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình Quyết định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình đề nghị thông qua Quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao và mức chi, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên thay thế các quy định tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/6/2016 của UBND tỉnh; Tờ trình về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020 và quy định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top