Mường Nhé chuẩn bị đại hội Ðảng các cấp

09:15 - Thứ Tư, 13/11/2019 Lượt xem: 8581 In bài viết

ĐBP - Ðể đại hội Ðảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công, thời gian qua huyện Mường Nhé đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị như: Xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, bảo đảm cơ sở vật chất... theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Ðảng ủy xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) họp triển khai công tác chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phương Linh

Là xã được Huyện ủy Mường Nhé chọn đại hội điểm cấp xã, Ðảng bộ xã Mường Nhé đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung liên quan tới Ðại hội Ðảng bộ xã đến 23 chi bộ, 313 đảng viên. Ông Vi Văn Thoa, Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: Ðể tổ chức tốt đại hội điểm cấp xã, đến nay Ðảng ủy xã đã thành lập tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự. Về công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình tại Ðại hội, hiện tiểu ban văn kiện đang gấp rút hoàn thành. Theo đánh giá các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cơ bản xã hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất nông - lâm nghiệp; đặc biệt là công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 120 đảng viên...

Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ của xã Mường Nhé sẽ hoàn thành trước tháng 1/2020; Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 2/2020 theo đúng kế hoạch đề ra. Ðể tổ chức tốt Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định, Huyện ủy Mường Nhé đã tổ chức Hội nghị cán bộ triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 79 - KH/TU của Tỉnh ủy. Trên cơ sở chỉ thị của cấp trên, Huyện ủy Mường Nhé đã ban hành Kế hoạch số 59 - KH/HU, ngày 5/9/2019 về thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”. Cùng với đó, Huyện ủy Mường Nhé đã chỉ đạo thành lập các tiểu ban: Tiểu ban nhân sự; tiểu ban văn kiện; tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết; thành lập các tổ chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc. Ðồng thời, huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu; các cuộc họp thôn, bản; Ðài Truyền thanh - Truyền hình huyện đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Hiện nay huyện Mường Nhé đang tập trung rà soát, kiện toàn nhân sự chủ chốt, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị nhân sự Ðại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðối với nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan khối Ðảng, Mặt trận, Ðoàn thể, các phòng ban khối Nhà nước và Ðảng ủy các xã. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy chuẩn bị tốt và thực hiện nghiêm quy định của Ðảng; phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Cơ cấu cấp ủy các cấp dự kiến phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 10% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Huyện ủy; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc sắp xếp bộ máy tại cơ sở đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo đúng các chỉ tiêu đã đề ra, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới cần đủ năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức để phát huy hiệu quả. Về thời gian đại hội cấp chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không quá 1 ngày; đại hội đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày và bắt đầu từ tháng 4/2020 đến trước ngày 30/6/2020. Ðại hội điểm đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trước tháng 1/2020. Ðảng bộ cơ sở đại hội điểm tiến hành trong tháng 2/2020. Riêng Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ huyện, thời gian diễn ra không quá 3 ngày và hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Phương Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top