Cùng suy ngẫm

Sao có thể nêu gương?

09:14 - Thứ Tư, 13/11/2019 Lượt xem: 7478 In bài viết

ĐBP - Ðảng lãnh đạo thông qua các chủ trương, nghị quyết và sự gương mẫu của đảng viên, nhất là trong cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu ở các tổ chức của hệ thống chính trị. Trong thời gian qua rất nhiều cán bộ, đảng viên tiên phong trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia các phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những hành động thiết thực như: Hiến đất, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi… góp phần xây dựng quê hương, bản mường giàu đẹp. Ðấy chính là những cán bộ, đảng viên phát huy được tính nêu gương, tiền phong gương mẫu đi đầu. Song bên cạnh đó còn không ít cán bộ, đảng viên ngay tại khu dân cư chưa thực hiện đúng quy định của Ðảng, Nhà nước vì lợi ích cá nhân chứ chưa nói đến việc gương mẫu đi đầu, là tấm gương cho quần chúng nhân dân học tập, noi theo.

Mới đây, đoàn cán bộ xã C. kiểm tra tình hình khai thác cát sỏi trên suối chảy qua địa phận bản T. cho thấy người vi phạm lại chính là đồng chí X., giữ chức vụ Bí thư Chi bộ bản này. Khi được đoàn kiểm tra nhắc nhở, lập biên bản vi phạm, đồng chí X., không những không nhận ra lỗi của mình mà có những hành vi chống đối không chấp hành theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Bao biện cho việc làm sai trái của mình là vì mưu sinh, phục vụ nhu cầu xây dựng của bà con trong bản... Hành động đó của đảng viên X. khiến không ít người ngao ngán, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ðáng lẽ đồng chí X. phải là người gương mẫu đi đầu, nêu gương để đảng viên, quần chúng nhân dân trong bản học tập, làm theo. Tuy nhiên, vì thu vén lợi ích cá nhân mà khai thác “chui”, ngang nhiên làm trái quy định của Nhà nước về việc quản lý khai thác tài nguyên cát sỏi... Xét cho cùng, việc làm sai trái ấy của đồng chí X. sẽ bị cơ quan Nhà nước xử lý theo quy định của pháp luật; song vấn đề đặt ra trong công tác nêu gương đối với cán bộ, đảng viên dường như để lại khoảng trống lớn trong quần chúng nhân dân ở bản T.

Không chỉ đồng chí X. ở bản T., mà mặt trái của cơ chế thị trường khiến một bộ phận cán bộ, đảng viên vì rất nhiều lý do đã “tự chuyển hóa”, không còn là tấm gương để quần chúng nhân dân học tập, noi theo. Bác Hồ đã dạy “một tấm gương sống còn hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”. Vì thế nêu gương trong cán bộ, đảng viên đã và luôn là việc làm rất cần thiết và cần bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để góp phần hun đúc, củng cố niềm tin của nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền. Khi cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu thì sẽ không thể nêu gương và cần sớm “sàng lọc” để đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác

Back To Top