Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị góp phần quan trọng xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng

16:32 - Thứ Ba, 12/11/2019 Lượt xem: 10240 In bài viết

ĐBP - Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39 - CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” do Tỉnh ủy tổ chức chiều 12/11. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 39, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã nhận thức sâu sắc, khẳng định sự nhất quán về vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng; xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân. Kịp thời định hướng về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; đấu tranh chống các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần tạo sự thống nhất cả về tư tưởng, hành động trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Tham luận của các đơn vị, địa phương tại hội nghị tập trung làm rõ về công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài; công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với người xin vào Đảng; công tác phối hợp trong nắm tình hình, trao đổi thông tin về bảo vệ chính trị nội bộ, cán bộ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn khẳng định: Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 39 - CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị. Trước hết là tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị từ nay đến đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác