Phê duyệt kế hoạch triển khai chính phủ điện tử

14:41 - Thứ Tư, 06/11/2019 Lượt xem: 5285 In bài viết

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định 1739/QĐ-BTTTT phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển chính phủ điện tử đến năm 2020. 

Trong kế hoạch, Bộ TT-TT nhấn mạnh lại mục tiêu và các chỉ tiêu chính trong phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam đến hết năm 2020. Đó là đưa thông tin và dịch vụ của Chính phủ tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi; hoàn thiện nền tảng chính phủ điện tử; nâng xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc vào năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025...

Vì vậy, Bộ TT-TT xác định sẽ tập trung đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện 22 chỉ tiêu mang tính chất định lượng, trong đó có chỉ tiêu 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với cổng dịch vụ công quốc gia;…

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác

Back To Top