Ngày làm việc thứ 2, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 1)

14:19 - Thứ Tư, 06/11/2019 Lượt xem: 11255 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (6/11), dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 1) của UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp.

Đóng góp ý kiến vào Tờ trình đề nghị thông qua Quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao và mức chi, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh thay thế các quy định tại Quyết định 12/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh, các đại biểu đề nghị làm rõ một số nội dung: Chế độ tập luyện đối với đối tượng đội tuyển thể thao của cấp xã, phường; tách chế độ luyện tập thường xuyên; chế độ cho ban tổ chức, người phục vụ và huấn luyện viên, vận động viên luyện tập thường xuyên, vận động viên quần chúng. Đối với vận động viên thi đấu thành tích cao cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Nên đưa nội dung phần thưởng và mức thưởng cho các vận động viên đạt giải vào tờ trình, nghị quyết.

Đối với Tờ trình phê duyệt bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến hết năm 2024, nhiều ý kiến băn khoăn về giá đất thực tế và bảng giá đất quy định. Đề nghị cơ quan soạn thảo và các sở, ngành quan tâm, tiếp tục xây dựng bảng giá đất trên cơ sở thực tế cho phù hợp; cần xác định rõ loại đất, vị trí đất; phương pháp định giá đất; mức giá các loại đất. Nhìn chung bảng giá đất đều tăng so với bảng giá đất quy định trước như: Đất ở đô thị TP. Điện Biên Phủ, vị trí 1 tăng từ 14% – 270%; đất ở nông thôn tại vị trí 1 tăng từ 14% - 264%; đất trung tâm huyện lỵ Pú Tửu (huyện Điện Biên) tăng từ 56% - 129%... Nội dung này, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện để trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh kỳ họp tới.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực. Đề nghị xem lại quy định đối với Hội công chứng viên được quy định trong tờ trình (hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có Hội công chứng viên). Nên bỏ trách nhiệm của Hội công chứng viên, thay vào đó là trách nhiệm của các sở, ngành, đặc biệt là Sở Tư pháp. Tăng cường quản lý trách nhiệm đối với đội ngũ công chức, chứng thực viên; đảm bảo tốt hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin hệ thống công chứng, chứng thực.

Đối với các dự thảo báo cáo, tờ trình về: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trong tâm năm 2020; công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tham gia trực tiếp vào dự thảo.

Kết luận phiên họp, đồng chí Mùa A Sơn đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp với các cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thiện các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình. Đối với các cơ quan xây dựng, soạn thảo dự thảo báo cáo, tờ trình tiếp thu ý kiến các đại biểu, rà soát, hoàn chỉnh chậm nhất trước ngày 14/11 phải gửi UBND tỉnh xem xét, tổng hợp trình HĐND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Riêng đối với nội dung tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mức chi đối với giải thi đấu thể thao và mức chi, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sớm bổ sung, chỉnh sửa và trình báo cáo để UBND xem xét.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận