Quài Nưa chú trọng phát triển đảng viên

08:52 - Thứ Hai, 04/11/2019 Lượt xem: 10988 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Ðảng bộ xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo) luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sức chiến đấu cho Ðảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bí thư Ðảng ủy xã Quài Nưa Lù Văn Hiêng phát biểu tại cuộc họp về triển khai công tác phát triển đảng viên.

Là xã vùng thấp của huyện Tuần Giáo, Quài Nưa có 1.450 hộ sinh sống tại 21 bản với 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, con em trên địa bàn ít tham gia vào các hoạt động đoàn thể chính trị - xã hội nên công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong đoàn viên thanh niên ở nông thôn gặp không ít khó khăn. Nhiều thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa nên càng khó tạo nguồn xây dựng và phát triển đảng viên mới. Không chỉ vậy, một bộ phận quần chúng nhận thức hạn chế), chưa có nguyện vọng phấn đấu vào Ðảng. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, Ðảng ủy xã Quài Nưa đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, mang lại những kết quả tích cực. Ðồng chí Lù Văn Hiêng, Bí thư Ðảng ủy xã Quài Nưa cho biết: Về công tác phát triển đảng viên, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 8 - 10 đảng viên. Ban Thường vụ Ðảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, 21 bản, các đơn vị đóng chân trên địa bàn quan tâm đến đối tượng quần chúng tích cực, sôi nổi trong các hoạt động của địa phương và có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu. Ðồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Ðặc biệt, nêu cao vai trò của tổ chức Ðoàn Thanh niên trong tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục quan điểm, đường lối, lý tưởng của Ðảng, tiêu chuẩn đảng viên cho các đoàn viên thanh niên tại địa phương. Ðồng thời, Ðảng ủy xã chỉ đạo triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động bề nổi để những quần chúng tiêu biểu, ưu tú có điều kiện rèn luyện, phát triển... Sau khi theo dõi, đánh giá, Ðảng ủy xã cử quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng; đồng thời, phân công đảng viên giúp đỡ những hạt nhân này trong quá trình rèn luyện đạo đức, lối sống, thái độ phấn đấu vào Ðảng…

Nhờ đó mà số lượng đảng viên được kết nạp mỗi năm một tăng. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Ðảng bộ xã kết nạp được 6 đảng viên, cử 5 quần chúng ưu tú đi học các lớp nhận thức về Ðảng, chuyển Ðảng chính thức cho 10 đảng viên… Ðiều đáng ghi nhận là đến nay 100% bản của xã đều có chi bộ, không còn chi bộ sinh hoạt ghép. Ông Vừ Chớ Nếnh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Mạ Khúa cho biết: Trước đây, bản Mạ Khúa chỉ có 3 đảng viên, sinh hoạt ghép với chi bộ bản Noong Giáng. Ðến đầu năm 2019, một quần chúng ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Thêm một đảng viên khác phấn đấu trong quân ngũ trở về địa phương, giúp cho bản đủ điều kiện thành lập chi bộ bản Mạ Khúa. Có chi bộ độc lập giúp cho bản có thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn, quần chúng tin nghe theo chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách của Nhà nước. Ðồng thời, cũng là tiền đề quan trọng để phát hiện, tuyên truyền vận động, hướng dẫn các quần chúng ưu tú phấn đấu vào Ðảng.

Qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XXI, đến nay, Ðảng bộ xã Quài Nưa đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong công tác phát triển đảng viên. Cụ thể, đầu nhiệm kỳ (năm 2015), Ðảng bộ xã có 192 đảng viên, sinh hoạt tại 25 chi bộ thì đến nay, có 252 đảng viên, sinh hoạt tại 27 chi bộ. Mỗi năm Ðảng bộ xã kết nạp trung bình từ 10 - 12 đảng viên, trong đó tập trung nhiều ở các chi bộ nông thôn. Qua đó, góp phần bổ sung, tăng cường lực lượng, sức mạnh cho Ðảng, đồng thời từng bước củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị ở địa phương.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác