Huyện Ðiện Biên chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

08:52 - Thứ Tư, 30/10/2019 Lượt xem: 11925 In bài viết

ĐBP - Ðược Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho Ðại hội Ðảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng bộ huyện Ðiện Biên xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, đã và đang tích cực chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Phát triển đảng viên là một trong những mục tiêu quan trọng Ðảng bộ huyện Ðiện Biên đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong ảnh: Bí thư Chi bộ 1, Ðảng bộ xã Hẹ Muông trao quyết định kết nạp Ðảng cho đảng viên.

Ðược Huyện ủy Ðiện Biên chọn là đơn vị đại hội điểm cấp xã, Ðảng bộ xã Thanh Chăn đã triển khai quán triệt các nội dung liên quan tới công tác chuẩn bị đại hội tới 23 chi bộ, 297 đảng viên. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Cà Văn Pánh, Bí thư Ðảng ủy xã Thanh Chăn cho biết: Ðược Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội ở diện rộng, Ðảng ủy xã đã thành lập 3 tiểu ban: nhân sự; văn kiện; tuyên truyền - khánh tiết, bảo vệ, hậu cần và phục vụ. Tiểu ban văn kiện đang xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của Ðảng bộ. Qua rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, về cơ bản xã đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Xã phấn đấu cuối năm nay hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Trong báo cáo chính trị, chúng tôi chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Ðồng chí Phạm Ðức Toàn, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên cho biết: Ðể tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo về thời gian và đạt kết quả tốt nhất, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 79 - KH/TU của Tỉnh ủy đồng thời ban hành Kế hoạch 98-KH/HU, ngày 6/9/2019 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt các đảng ủy trực thuộc huyện, chức danh chủ chốt các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; thảo luận đề cương chi tiết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy. Huyện ủy đã thành lập 5 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết, Tiểu ban bảo vệ và Tiểu ban hậu cần; thành lập các tổ chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc huyện. Yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy, xây dựng kế hoạch đại hội phù hợp với kế hoạch của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tiễn của chi, đảng bộ. Riêng đối với cấp xã yêu cầu thành lập 3 tiểu ban để đảm bảo công tác chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả. Giao các tổ công tác của huyện hướng dẫn các chi, đảng bộ thuộc huyện chuẩn bị các nội dung đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và tổ chức đại hội thành công.

Theo kế hoạch, đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không quá 1 ngày, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ ngày 20/1/2020 và hoàn thành trước ngày 31/3/2020. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xong trong tháng 1/2020. Ðối với chi, đảng bộ cơ sở xong trước ngày 5/2/2020. Ðại hội đảng bộ huyện không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/5/2020. Dự kiến số lượng đại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ huyện là 289 đại biểu. Huyện ủy đã chọn Ðảng bộ xã Thanh Chăn, Chi bộ Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện chỉ đạo tổ chức đại hội điểm; Ðảng bộ xã Thanh Hưng thực hiện thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội. Ðối với Ðảng bộ xã có dưới 200 đảng viên thì tiến hành đại hội đảng viên, có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu. Trường hợp đảng bộ có dưới 200 đảng viên nếu có khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội đảng viên và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý thì tổ chức đại hội đại biểu. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy sẽ thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 35-CT/TW và các quy định, quy chế của Ðảng, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Cơ cấu cấp ủy các cấp dự kiến phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 10% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Tuy nhiên, hiện nay Tỉnh ủy chưa có hướng dẫn nhân sự cụ thể nên huyện đang gặp khó khăn trong việc hướng dẫn cơ sở thực hiện quy trình nhân sự đại hội và việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ cho cán bộ sau đại hội.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác