Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

12:14 - Thứ Hai, 21/10/2019 Lượt xem: 6724 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) từ năm 2015 đến nay, ngày 21/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã phê duyệt 4 phương án đấu giá quyền sử dụng đất của các tổ chức tại huyện Mường Chà, Tuần Giáo, TX. Mường Lay và TP. Điện Biên Phủ; 25 phương án giá đất khởi điểm đấu giá đất. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không tổ chức đấu giá quyền thuê đất sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân là 561 thửa với diện tích 83.818,88m2, giá khởi điểm 171.768,55 triệu đồng, tổng số tiền trúng thầu đấu giá 238.613,92 triệu đồng, tăng 66.845,37 triệu đồng so với giá khởi điểm. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất nộp tiền thuê hàng năm là 3 thửa với diện tích 3.660,6m2, tổng số tiền trúng đấu giá cả giai đoạn là 2.124,19 triệu đồng. Việc thu, quản lý, sử dụng, phân bổ tiền đấu giá đất hàng năm được thực hiện đúng quy định. Cơ chế phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất được HĐND tỉnh quyết định để lại 100% cho cấp huyện đã khuyến khích địa phương tích cực trong việc đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy hoạt động khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu cho cơ sở, giảm áp lực về đất ở. Tỉnh đã triển khai thực hiện thanh tra và kết luận thanh tra việc chấp hành luật về đất đai trên địa bàn 5 huyện, 10 đơn vị cấp xã trong đó có nội dung về công tác đấu giá quyền sử dụng đất; 1/10 đơn vị cấp huyện đã tiến hành thanh tra việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh, trong đó nêu rõ những hạn chế về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, như: Công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thu hồi đất nông nghiệp tại những vị trí thuận lợi người dân còn chưa đồng thuận; nguồn vốn bố trí cho thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư cở sở hạ tầng khu đất phục vụ đấu giá còn khó khăn; việc xác định giá khởi điểm để đấu giá ở một số địa bàn (TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên) còn chưa sát thực tế; một số thủ tục về quy hoạch sử dụng đất khi đấu giá đất còn thiếu…

Đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát, lập kế hoạch, quy hoạch để bố trí các nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ, tạo quỹ đất bán đấu giá; sớm ban hành quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất áp dụng hình thức đấu thầu trên địa bàn tỉnh; sớm hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các cấp, ngành khẩn trương thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư dự án, kịp thời phối hợp, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án PPP đảm bảo tiến độ quy định; tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm.

Tin, ảnh: Mai Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top