Tủa Chùa với công tác tinh giản biên chế

08:51 - Thứ Tư, 16/10/2019 Lượt xem: 11437 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”, huyện Tủa Chùa đã và đang tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quan điểm, mục tiêu tinh thần Nghị quyết và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Ðến nay, công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của huyện Tủa Chùa đã đạt một số kết quả tích cực.

Bộ phận “Một cửa” xã Mường Báng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Vũ Ðức Biểu, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa cho biết: Ðể thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, huyện Tủa Chùa đã xây dựng Ðề án Tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015 - 2021 và kế hoạch tinh giản hàng năm. UBND huyện tích cực triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế, đồng thời, xác định đối tượng để thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm nguyên tắc khách quan, dân chủ, đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến công việc, xáo trộn đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức. Huyện cũng tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức đảm nhận vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực công tác; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm đảm bảo hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp. Trên cơ sở rà soát, đánh giá và phát hiện các tổ chức, cơ quan còn chồng chéo, trùng lặp, tương đồng về chức năng nhiệm vụ huyện sẽ sắp xếp lại theo hướng tinh giản, sáp nhập, nhất thể hóa để giảm bớt đầu mối.

Công tác sắp xếp hệ thống tổ chức Ðảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, huyện Tủa Chùa đã thực hiện chủ trương Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã tại thị trấn Tủa Chùa; thực hiện chủ trương Phó Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HÐND huyện; thực hiện đồng nhất chức danh Bí thư, Phó Bí thư Ðảng ủy đồng thời là Chủ tịch HÐND xã, thị trấn tại 2/12 xã, thị trấn. Bên cạnh đó, huyện Tủa Chùa cũng đã thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Kế toán Huyện ủy, đồng thời kiêm kế toán khối đoàn thể huyện và kế toán Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Ðối với cơ quan hành chính của chính quyền, huyện Tủa Chùa đã tổ chức rà soát, sắp xếp lại số lượng các phòng, ban và tương đương của UBND huyện; tiếp tục triển khai có hiệu quả Ðề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Trung ương; không thực hiện hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính.

Tại các đơn vị sự nghiệp, huyện Tủa Chùa thực hiện sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; bàn giao Trường PTDTBT THCS Xá Nhè về Sở Giáo dục và Ðào tạo để thành lập Trường THCS và THPT Quyết Tiến. UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục - Ðào tạo xây dựng Ðề án sáp nhập hợp nhất để hình thành trường phổ thông nhiều cấp học; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Ðề án sáp nhập đối với các Tiểu học Mường Ðun số 1 và Tiểu học Mường Ðun số 2, sáp nhập trường Tiểu học và THCS Huổi Só; Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, sáp nhập các trường Mầm non xã Mường Báng; phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh xây dựng Ðề án Hợp nhất Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện và rà soát, chuyển một số chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước của các đơn vị này về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ðối với cấp xã, huyện Tủa Chùa đã xây dựng các đề án, phương án cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền; Ðề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, bản, đội, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo lộ trình; Ðề án sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, đội và tổ dân phố theo hướng: Bố trí từ 7 - 9 người/xã; 3 người/thôn, bản, tổ dân phố. Ðồng thời, từng bước thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Nhờ triển khai những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, từ năm 2015 đến tháng 6/2019, huyện Tủa Chùa đã thực hiện tinh giản được 95/170 biên chế, đạt 55,89% kế hoạch, trong đó: Giải quyết chế độ tinh giản biên chế là 34 người (gồm: 6 người khối Ðảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và 28 người khối chính quyền). Theo ông Vũ Ðức Biểu, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa, đối chiếu biên chế, số lượng người làm việc hiện có với kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiện toàn sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2021, hiện tại việc thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo lộ trình và đảm bảo đến năm 2021 đạt mục tiêu tinh giản biên chế đã đề ra.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác