Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

20:40 - Thứ Hai, 14/10/2019 Lượt xem: 9529 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (14/10), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tại điểm cầu Điện Biên, tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên toàn quốc đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa các nghị quyết dần được hoàn thiện; bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể ngày càng được kiện toàn. Đến nay cả nước có 58/63 tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX cấp tỉnh. Số HTX hoạt động hiệu quả không ngừng tăng lên. Cả nước hiện có trên 101.400 tổ hợp tác, thu hút 1,34 triệu thành viên tham gia, có khoảng 1,1 triệu lao động thường xuyên, doanh thu bình quân đạt 408 triệu đồng/tổ hợp tác/năm; 22.861 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia, tạo việc làm trực tiếp cho 1,2 triệu lao động, doanh thu bình quân đạt trên 4,4 tỷ đồng/HTX/năm… Khu vực HTX đóng góp khoảng 4% vào GDP của cả nước... Tại hội nghị, nhiều địa phương đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012;…

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế tập thể, HTX. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể đã nâng cao số lượng và chất lượng của kinh tế tập thể, HTX; tạo ra số lượng lớn việc làm, tạo ra diện mạo nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên phạm vi cả nước… Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong phát triển kinh tế tập thể, HTX như: một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chưa nhận thức rõ vị trí vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; một số chính sách về HTX chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả; tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể, HTX còn chậm, thiếu ổn định, đóng góp vào GDP cả nước thấp và có nguy cơ giảm; quy mô HTX nhỏ, người dân chưa mặn mà với mô hình kinh tế mới; cơ chế liên kiết HTX với doanh nghiệp chưa chặt chẽ…

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành từ Trung ương đến địa phương cần xác định việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nhà nước tiếp tục tạo khung pháp luật, ban hành các chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội. Phát triển kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương; tạo việc làm tăng thu nhập, phát triển đời sống xã viên; tạo cơ hội phát triển cho nền kinh tế tập thể vươn ra thị trường thế giới. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ sở pháp lý kinh tế tập thể, có cơ chế khuyến khích các HTX và xã viên HTX; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc giám sát, phát triển kinh tế tập thể, HTX…

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác