Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Ðảng

08:38 - Thứ Hai, 14/10/2019 Lượt xem: 11573 In bài viết

ĐBP - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực; những năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, chất lượng công tác tổ chức xây dựng Ðảng không ngừng được nâng lên, góp phần củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bảo vệ chính trị nội bộ của Ðảng...

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ bản Púng Giắt 1 thuộc Ðảng bộ xã Mường Mươn (huyện Mường Chà). Ảnh: Ðức Linh

Ông Phan Bá Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, công tác tổ chức xây dựng Ðảng đã được ban tổ chức cấp ủy các cấp tập trung tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðồng thời, tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Kết quả, đã giải thể 4 công đoàn ngành thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; sáp nhập và kiện toàn các ban quản lý dự án cấp tỉnh, huyện; sáp nhập 15 trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên để thành lập 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc UBND cấp huyện; hợp nhất 7 đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh để thành lập 1 trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; thí điểm hợp nhất các cơ quan: Tổ chức - nội vụ; kiểm tra - thanh tra thuộc huyện Ðiện Biên và thị xã Mường Lay... Về sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, hiện tỉnh đã thực hiện xong ở 5/10 huyện, thị, thành phố với số lượng giảm 154 thôn, bản, tổ dân phố. Trong quý IV/2019, tỉnh sẽ hoàn thành việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố ở 5 đơn vị còn lại. Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo lộ trình và kế hoạch. Ðến nay, số biên chế toàn tỉnh đã giảm hơn 2.250 người (đạt 7,71%)...

Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thường xuyên. Nhất là việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định, quy trình về công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn và giai đoạn hiện nay, đảm bảo chặt chẽ, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp bổ sung kiện toàn, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử... với hàng trăm lượt cán bộ gắn với thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương nhằm thực hiện một bước chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; rà soát, thẩm định, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Ðặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được ngành chú trọng triển khai đảm bảo bám sát quy định, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, gắn với quy hoạch cán bộ của các cấp, ngành. Song song với đó, một nhiệm vụ quan trọng khác được ngành hết sức quan tâm thực hiện là công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Ðảng, xây dựng đội ngũ đảng viên qua việc bám sát tình hình cơ sở; củng cố tổ chức Ðảng yếu kém; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ ở thôn, bản, tổ dân phố; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; chú trọng tạo nguồn, kết nạp đảng viên... Tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã kết nạp gần 1.100 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Ðảng bộ tỉnh lên hơn 39.620 người với 628 tổ chức Ðảng, giảm số thôn, bản chưa có đảng viên từ 11 xuống còn 7 thôn, bản...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới ngành Tổ chức xây dựng Ðảng sẽ tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị cũng như của từng cá nhân trong giải quyết công việc; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”... Từ đó, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Ðảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Ðức Linh
Bình luận

Tin khác