Ðổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của mặt trận

Tạo đồng thuận và thống nhất hành động của xã hội

08:37 - Thứ Hai, 14/10/2019 Lượt xem: 11735 In bài viết

ĐBP - Trung tuần tháng 7 vừa qua, chúng tôi có dịp chứng kiến buổi tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng quy ước và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu của cán bộ MTTQ huyện Tuần Giáo tại bản Nậm Din (xã Phình Sáng). Bản Nậm Din có 120 hộ, hơn 98% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống lâu đời, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào cây ngô, cây lúa, chăn nuôi đại gia súc.

Có mặt tại buổi tuyên truyền, người dân chăm chú lắng nghe bà Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo tuyên truyền về việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc; việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cũng như cung cấp thông tin về những tác hại, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết; vấn đề tang lễ, cưới xin… Sau khi nghe cán bộ tuyên truyền, giải thích rất nhiều ý kiến từ phía người dân mạnh dạn chỉ ra một số hủ tục còn tồn tại trong bản, như: Tình trạng người chết còn để lâu ngày mới địa táng, còn các cặp vợ chồng tảo hôn, rồi có những vụ việc do lục đục, mâu thuẫn trong gia đình, vợ chồng mà tìm đến thuốc diệt cỏ để tự tử… Tham gia ý kiến ngay trong buổi tuyên truyền, ông Giàng A Chứ, Trưởng bản Nậm Din giãi bày: Ðược nghe cán bộ mặt trận huyện tuyên truyền, vận động rồi, hiểu được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của việc xóa bỏ hủ tục xây dựng đời sống văn hóa, gia đình tôi cũng như các gia đình khác trong bản hãy đoàn kết cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, của địa phương mình; song những hủ tục cần phải quyết tâm bài trừ, xóa bỏ. Có như vậy các gia đình trong bản mới xây dựng được cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn.

Cán bộ MTTQ huyện Tuần Giáo tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng quy ước và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu ở bản Nậm Din (xã Phình Sáng).

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của mặt trận, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thực hiện Ðề án số 01/ÐA - MTTW - BTT, ngày 5/5/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Ðổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” (gọi tắt là Ðề án 01) và hướng dẫn liên quan đến nội dung này; MTTQ tỉnh chủ động đưa nội dung của Ðề án 01 vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban MTTQ tỉnh; trong đó chú trọng tới việc cụ thể hóa nội dung, giải pháp đổi mới công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội để kiến nghị với Ðảng, Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền...

MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm tốt việc cung cấp thông tin tới nhân dân về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thể hiện qua nghị quyết, quyết định, chỉ thị, văn bản pháp luật và các văn bản hành chính. Chương trình, kế hoạch, dự án về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp, từ Trung ương đến cơ sở (không thuộc bí mật quốc gia). Kết quả xử lý những vấn đề liên quan đến ý kiến, nguyện vọng của nhân dân được phản ánh qua “kênh” thông tin của mặt trận và dư luận xã hội. Những chủ trương, chính sách mới và kết quả giải quyết những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài; chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và về tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam… Cùng với đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội.

Từ đầu năm đến nay đã phối hợp tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội khóa XIV (thu hút hơn 820 cử tri tham dự) và HÐND các cấp (tại 811 điểm với gần 39.000 cử tri tham dự, ghi nhận trên 4.763 lượt ý kiến, kiến nghị); tiếp 18 lượt công dân và nhận 63 đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp giải quyết 53 đơn thư, chủ trì tổ chức 15 cuộc giám sát và phối hợp giám sát 71 cuộc theo quy định... Chủ động phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc sáp nhập các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân lịch phát sóng các chuyên mục, chương trình về quyền con người nhằm góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc Việt Nam của các thế lực thù địch về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. MTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã tổ chức thành công 366 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thu hút gần 16.400 người tham dự, tổ chức lấy ý kiến tham gia 6 dự thảo Luật; hiệp thương thống nhất triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, giám sát, phản biện xã hội thành nề nếp, đạt hiệu quả. Từ đó góp phần phát huy vai trò “cầu nối” giữa Ðảng, chính quyền và nhân dân, làm cho nhân dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện, tạo sự đồng thuận và thống nhất hành động của xã hội.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác