Trả lời kiến nghị cử tri

08:25 - Thứ Hai, 14/10/2019 Lượt xem: 9665 In bài viết

Cử tri xã Pá Mỳ (huyện Mường Nhé) kiến nghị: Hiện tại địa bàn xã rất nhiều người dân không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), có thẻ nhưng sai lệch về họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh do nhầm lẫn. Ðề nghị Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh chỉ đạo BHXH huyện Mường Nhé kiểm tra, rà soát và cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho người dân, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT.

Trả lời: (Văn bản số 530/BHXH-CST ngày 11/6/2019 của BHXH tỉnh)

1. Ðối với ý kiến phản ánh trên địa bàn xã Pá Mỳ (huyện Mường Nhé) rất nhiều người dân không có thẻ BHYT, BHXH tỉnh xin báo cáo như sau:

- Năm 2019 trên địa bàn xã Pá Mỳ tổng số người dân trong diện được cấp thẻ BHYT là: 2.899 người, trong đó:

+ Tổng số thẻ BHYT đã cấp còn giá trị sử dụng năm 2019 là 2.885 thẻ (Thẻ BHYT được Ngân sách nhà nước đóng: 2.789 thẻ, thẻ BHYT bắt buộc: 96 thẻ (40 trường hợp có thẻ BHYT bắt buộc là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại xã nhưng sinh sống tại địa bàn khác)).

+ Còn 14 đối tượng chưa được cấp thẻ BHYT (chiếm 0,0048% trên tổng số đối tượng phải cấp thẻ BHYT) do trong những đợt UBND xã rà soát người dân vắng mặt trên địa bàn không thực hiện kê khai hồ sơ lên UBND xã chưa lập được danh sách đề nghị cấp thẻ gửi cơ quan BHXH theo quy định.

- Số thẻ còn tồn tại UBND xã chưa trả tới người dân là: 130 thẻ do người dân sống rải rác, trong thời gian trên Trưởng bản đã đi nhiều lần để trả thẻ nhưng người dân không có mặt trên địa bàn dẫn đến chưa trả được thẻ tới tay người dân và bàn giao lại xã.

Kết quả xử lý:

- Ðối với 14 đối tượng chưa được cấp thẻ BHYT: BHXH huyện đã phối hợp với UBND xã hoàn thành việc cấp phát tờ khai, hướng dẫn kê khai thông tin lập và chuyển hồ sơ đề nghị cấp thẻ về BHXH huyện để tổ chức in và cấp thẻ cho người dân vào ngày 30/5/2019, thẻ BHYT đã được chuyển về UBND xã vào ngày 31/5/2019.

- Ðối với 130 thẻ BHYT chưa trả tới người dân: BHXH huyện đã phối hợp với UBND xã chuyển thẻ đến từng trưởng thôn, bản yêu cầu trả trực tiếp cho người dân và đến ngày 10/6/2019 đã hoàn thành nội dung này.

 (Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác