Kết quả bước đầu tiếp cận cổng dịch vụ công trực tuyến

09:28 - Thứ Tư, 09/10/2019 Lượt xem: 12063 In bài viết

ĐBP - Nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 18/9/2019, UBND tỉnh khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh mức độ 3 và 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ khi đưa vào triển khai thực hiện đến nay đã mang lại những kết quả tích cực.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Trong ảnh: Người dân xã Mường Lói (huyện Ðiện Biên) giao dịch tại bộ phận “Một cửa” UBND xã.

Với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4, hiện nay người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính Nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc, chỉ cần có kết nối internet thông qua địa chỉ duy nhất https://dichvucong.dienbien.gov.vn. Cụ thể, khi tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tổ chức, cá nhân có thể điền thông tin vào các mẫu văn bản điện tử, nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh. Với dịch vụ này, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ. Khi chuyển lên sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người sử dụng có thể thanh toán lệ phí trực tuyến, sử dụng các hình thức thanh toán điện tử. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Ðây là bước tiến mới về cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa công sức, thời gian cho người dân và chính quyền trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đến nay đã cung cấp toàn bộ các thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Theo đó, có 1.785 dịch vụ công mức độ 2; 243 dịch vụ công mức độ 3; 88 dịch vụ công mức độ 4. Qua đánh giá bước đầu, cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đã đáp ứng 100% việc xử lý các bộ thủ tục hành chính với cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 theo quy định và sẵn sàng kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Tính đến nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đã tiếp nhận 3.082 hồ sơ; đã xử lý 1.969 hồ sơ đúng hạn (đạt 81,82%). Trong đó, đối với các sở, ngành tổng số lượng hồ sơ đã tiếp nhận 499 hồ sơ; đã giải quyết sớm 313 hồ sơ (chiếm 76,5%), 68 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 11 hồ sơ giải quyết bị chậm, 17 hồ sơ do người dân, doanh nghiệp rút lại và 5 hồ sơ dừng xử lý. Ðối với cấp huyện, đã tiếp nhận 2.010 hồ sơ; trong đó đã xử lý sớm 717 hồ sơ (chiếm 66%), đúng hạn 123 hồ sơ, trễ hạn 241 hồ sơ, công dân rút 24 hồ sơ và dừng xử lý 17 hồ sơ. Ðối với cấp xã đã tiếp nhận 573 hồ sơ, xử lý sớm 363 hồ sơ, đúng hạn 35 hồ sơ và trễ hạn 22 hồ sơ. Một số đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến như: Sở Giao thông - Vận tải tiếp nhận và giải quyết xong 211 hồ sơ; Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết 111 hồ sơ; huyện Mường Chà tiếp nhận và xử lý 98 hồ sơ sớm và đúng hạn; UBND xã Noong Hẹt (huyện Ðiện Biên) đã tiếp nhận và xử lý 252 hồ sơ…

Những kết quả tích cực đó là nền tảng quan trọng để UBND tỉnh tiếp tục có những giải pháp căn cơ để ngày càng có nhiều người dân, doanh nghiệp biết và hướng đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng nền hành chính Nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại. Mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 là cung cấp tối thiểu 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 30% ở mức độ 4; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện. Ðến năm 2025, 100% các giao dịch trên dịch vụ công của tỉnh được xác thực điện tử; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt từ 50% trở lên… Ðể đạt được mục tiêu này, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện sử dụng cổng dịch vụ công của tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động nâng cao tinh thần, trách nhiệm khai thác sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử” tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Ðặc biệt là xây dựng đội ngũ “cán bộ điện tử” trước khi xây dựng thế hệ “công dân điện tử”; thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình, thủ tục hành chính, đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ công theo hình thức trực tuyến.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận

Tin khác