HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại TX. Mường Lay

18:09 - Thứ Ba, 08/10/2019 Lượt xem: 4138 In bài viết

ĐBP - Thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong 2 ngày (8 – 9/10), Tổ giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng thực hiện giám sát tại TX. Mường Lay.

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tổ công tác giám sát thực tế việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Na Lay.

Trong ngày làm việc thứ nhất (8/10) tổ công tác đã đi giám sát thực tế và làm việc với UBND phường Na Lay việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; làm việc với Kho bạc Nhà nước TX. Mường Lay và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TX. Mường Lay về việc quản lý sử dụng tiền đấu giá đất.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2018, phường Na Lay đấu giá thành công 19/20 thửa đất ở đô thị với tổng diện tích 1.973m2, tổng số tiền trúng đấu giá gần 6,5 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ ngân sách huyện gần 5,2 tỷ đồng; phân bổ ngân sách xã gần 1,3 tỷ đồng. Sau khi đấu giá quyền sử dụng đất, UBND phường Na Lay đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ trình UBND thị xã cấp 19 Giấy CNQSDĐ cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo các nội dung theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, do đời sống của người dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn nên không đủ điều kiện về kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, vì vậy, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia vào đấu giá quyền sử dụng đất còn ít, giá trị đất còn thấp…

Thành viên đoàn giám sát yêu cầu phường Na Lay cần làm rõ các bước, quy trình hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ sau khi đấu giá đất; tiếp tục triển khai đấu giá 1 lô đất còn lại trên địa bàn phường Na Lay; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn các quy định trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Giàng Thị Hoa nhấn mạnh: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, xong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Na Lay đã cơ bản đảm bảo, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND phường Na Lay tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện đúng quy định của Luật đấu giá đất, tăng cường công tác tuyên truyền để thu hút người dân tham gia đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác