Trả lời kiến nghị cử tri

08:51 - Thứ Hai, 07/10/2019 Lượt xem: 6705 In bài viết

b) Nhân dân không rõ ranh giới đất nương sản xuất với vị trí đất rừng đã quy hoạch, đề nghị các cơ quan chức năng sớm tổ chức họp dân, trực tiếp chỉ rõ các khu vực rừng đã được quy hoạch phân loại để người dân biết.

Như mục a, quá trình triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đơn vị tư vấn đã phối hợp với các trưởng bản của xã ra thực địa xác định vùng canh tác nương tập trung của người dân để không đưa vào quy hoạch.

Sau khi dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt; Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp huyện và bàn giao sản phẩm quy hoạch vào ngày 28/3/2019. Việc công bố, bàn giao bản đồ và chỉ rõ ngoài thực địa sẽ được thực hiện sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhiệm vụ này do cấp chính quyền địa phương thực hiện (theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại mục 5, Ðiều 2, Quyết định số 1208/QÐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh).

Ðến nay, UBND huyện Mường Nhé đã ban hành Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 3/5/2019 về tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp xã (11/11 xã). Hiện UBND các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé đang triển khai công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp thôn, bản (thực hiện công bố trên bản đồ và ngoài thực địa).

UBND xã Pá Mỳ đang triển khai Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/5/2019 để công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp thôn, bản và công bố ngoài thực địa; UBND xã Pá Mỳ đã thành lập 1 tổ công tác để triển khai thực hiện theo kế hoạch (gồm đại diện lãnh đạo UBND xã, kiểm lâm địa bàn, địa chính xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã) cùng trưởng, phó bản, bí thư chi bộ và nhân dân tại các bản trên địa bàn.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top