Huyện Tuần Giáo

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

08:24 - Thứ Tư, 02/10/2019 Lượt xem: 8497 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Tuần Giáo đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự (QPQS) địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; khu vực phòng thủ huyện được củng cố ngày càng vững chắc, tiềm lực quốc phòng an ninh (QPAN) từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương ngày càng được nâng cao, góp phần vào việc bảo đảm an ninh chính trị - TTATXH trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Lực lượng vũ trang và các cơ quan, đoàn thể huyện Tuần Giáo trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Ðể xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, Ðảng ủy - Ban CHQS huyện luôn chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Tuần Giáo lãnh đạo, chỉ đạo các ngành quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; huy động mọi nguồn lực, đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng một số công trình trọng điểm, thao trường tổng hợp, duy tu bảo dưỡng các công trình phòng thủ, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ của LLVT địa phương; thường xuyên kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp. Ðồng thời tập trung chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng theo phân cấp, tập trung vào các đối tượng chức việc tôn giáo, đối tượng 4. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; chính sách, pháp luật Nhà nước; giáo dục pháp luật về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển, đảo… cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các phong trào và chính sách xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp cả vật chất và tinh thần như: “Xóa đói, giảm nghèo”, “Xóa nhà tranh, nhà tạm”, “Ðền ơn, đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tuần Giáo cho biết: Sau 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân chúng tôi đã tham mưu cho huyện chỉ đạo LLVT triển khai cho trên 10 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bảo vệ các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị; tổ chức 2.449 buổi tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về quốc phòng - an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 2.527 lượt cán bộ, công chức các đối tượng; tổ chức 2 lần diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chiến đấu phòng thủ; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở 42 xã, thị trấn; xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,3% dân số, tỷ lệ đảng viên chiếm 22%; quản lý, động viên quân nhân dự bị đủ số lượng, biên chế hợp lý, tỷ lệ đảng viên chiếm 10,6%; bàn giao 1.005 thanh niên nhập ngũ...

Thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Ban CHQS huyện đã phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng ở địa phương, nhất là việc ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; quản lý các công trình quốc phòng, đất quốc phòng... Phối hợp với các phòng, ban tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến công trình quốc phòng và các khu vực có giá trị về quân sự. Nhờ có sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời nên các kế hoạch, quy hoạch thể hiện rõ việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp xây dựng hệ thống làng xã chiến đấu gắn liền với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, góp phần xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Ðồng chí Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Trong thời gian tới sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị LLVT vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy; nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó thắng lợi với mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động trên địa bàn huyện.

Cùng với đó LLVT phải làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, quản lý chặt chẽ an ninh - tư tưởng, văn hóa; phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình “, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; làm tốt việc quản lý đất quốc phòng và công trình quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh.

Xây dựng Ðảng bộ Quân sự huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận của LLVT huyện, tham gia tích cực các cuộc vận động lớn của Ðảng, Nhà nước, quân đội và địa phương, tham gia vào các chương trình xóa đói, giảm nghèo bền vững, phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần tạo thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp trong thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Bài, ảnh: Ðức Hạnh
Bình luận

Tin khác

Back To Top