Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 9

11:19 - Thứ Ba, 10/09/2019 Lượt xem: 11073 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (10/9), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 thông báo kết quả thực hiện công tác tháng 8, nhiệm vụ trong tâm tháng 9 của Thường trực HĐND tỉnh; nội dung, chương trình giám sát chuyên đề; kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV; thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấptỉnh - huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 – 2021; kế hoạch tổ chức Hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Điện Biên với HĐND 3 tỉnh Phoong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pra Bang (nước CHDCND Lào). Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng 8, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 4 tại huyện Tủa Chùa. Các ban HĐND tỉnh chủ động trong hoạt động thẩm tra, phối hợp thẩm tra, kịp thời chỉnh lý dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp để đại biểu HĐND có cơ sở xem xét, thống nhất và biểu quyết thông qua. Trong tháng 8 đã tiếp nhận 12 đơn, trong đó có 2 đơn đề nghị, 1 kiến nghị, 8 đơn kêu cứu; có 2 đơn không đủ điều kiện xử lý.

Tham gia ý kiến đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 11 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu dự phiên họp nhất trí chương trình kỳ họp, cách thức trình bày, thảo luận thông qua nghị quyết được đổi mới, sắp xếp phù hợp, khoa học đảm bảo trình tự, thủ tục, có chất lượng; các đề án, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, nội dung bám sát chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp tình hình địa phương.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lò Văn Muôn nhấn mạnh: Thời gian tới HĐND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật trình HĐND xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm; ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về “Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”; tiếp tục thực hiện giám sát ý kiến, kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết ý kiến, kiến nghị sau giám sát…  

Tin, ảnh: Mai Phương
Bình luận

Tin khác