Mường Chà phát huy vai trò người có uy tín

08:51 - Thứ Sáu, 06/09/2019 Lượt xem: 8682 In bài viết

ĐBP - Trên địa bàn huyện Mường Chà hiện có 119 người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò của mình, những năm qua, người có uy tín trong huyện đã tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu… Qua đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Vàng Trùng Chìa, người có uy tín bản Cổng Trời, xã Sa Lông vận động người dân trong bản tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Người có uy tín chính là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, huyện Mường Chà luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người có uy tín, giúp họ phát huy vai trò của mình trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Ông Vàng A Thào, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Mường Chà chia sẻ: Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Ðảng, không phá rừng, di cư tự do; không tin và nghe theo lời kẻ xấu kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, không tuyên truyền đạo trái phép. Ðồng thời, vận động nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Phát huy vai trò của mình, người có uy tín còn góp phần quan trọng vào việc duy trì, đảm bảo an ninh trật tự tại các thôn, bản; thông qua việc phối hợp với  lực lượng công an vận động nhân dân chủ động đấu tranh, tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Người có uy tín cũng là lực lượng nòng cốt trong việc hòa giải, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân với hàng trăm vụ tranh chấp đất đai, tài sản, mâu thuẫn gia đình... đã được hòa giải thành công trong năm 2018. Ðáng chú ý, người có uy tín trong huyện tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy ước, hương ước của thôn, bản, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi, tập quán sinh nhiều con, mê tín dị đoan… góp phần cùng chính quyền, ban, ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ðặc biệt, người có uy tín còn đi đầu trong vận động nhân dân hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể, như: Hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa; góp ngày công lao động; tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường... Mặt khác, người có uy tín còn phối hợp trong việc tuyên truyền, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng; tham gia giáo dục thanh thiếu niên tích cực học tập, lao động để trở thành công dân có ích cho xã hội...

Là người có uy tín của bản Cổng Trời, xã Sa Lông từ năm 2011; những năm qua, ông Vàng Trùng Chìa luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Ðảng pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở bản, được mọi người học tập noi theo. Phát huy vai trò mình, ông còn tích cực vận động bà con không phá rừng, di cư tự do, không buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; tích cực chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới... Nhờ đó, trong bản không có người mắc tệ nạn xã hội, không có người theo tà đạo, an ninh trật tự đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Cổng Trời cũng là bản đầu tiên của xã được công nhận là bản văn hóa...

Bằng những việc làm cụ thể, người có uy tín trên địa bàn huyện Mường Chà đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những đóng góp đó đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.

Bài, ảnh: Ðức Thái
Bình luận

Tin khác

Back To Top