Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh

Bài 2: Nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát

08:50 - Thứ Sáu, 06/09/2019 Lượt xem: 10123 In bài viết

ĐBP - Kiểm tra, giám sát (KTGS) không phải chỉ để xử lý, kỷ luật cán bộ, đảng viên mà ý nghĩa quan trọng là uốn nắn, phòng ngừa những vi phạm, đảm bảo tính kỷ cương trong Ðảng. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy, sự vào cuộc chủ động của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong thực hiện nhiệm vụ KTGS chất lượng, hiệu quả được dư luận đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Phát huy kết quả trên, UBKT các cấp đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để xây dựng những giải pháp cụ thể trong thực hiện công tác KTGS.

Ðánh giá tổng thể, khách quan thì công tác KTGS trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực; nhiều vụ việc tồn đọng, bức xúc, phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức đảng, đảng viên đã được kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, đảm bảo tính kỷ cương trong Ðảng. Ghi nhận kết quả tích cực trong công tác KTGS ở tỉnh ta sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác KTGS của Ðảng; thì một số tồn tại, hạn chế cũng được Tỉnh ủy chỉ rõ. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS. Cấp ủy cơ sở có nơi còn “khoán trắng” nhiệm vụ KTGS cho UBKT. Ðối tượng KTGS là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý chưa nhiều. Nội dung kiểm tra chưa đi vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp dễ xảy ra vi phạm (quản lý đất đai, tài nguyên - khoáng sản, tài chính - ngân hàng, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội). Chất lượng, hiệu quả công tác KTGS hạn chế, các vi phạm, khuyết điểm phát hiện trong quá trình KTGS chiếm tỷ lệ thấp trên tổng số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra. Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp nhưng có đơn vị chưa thực hiện được nội dung này. Trong xem xét kỷ luật, một số trường hợp xử lý chưa đồng bộ giữa kỷ luật Ðảng và kỷ luật hành chính làm giảm tính nghiêm minh, hạn chế tác dụng phòng ngừa, giáo dục đảng viên vi phạm.

Làm rõ những hạn chế và qua phân tích nguyên nhân cho thấy, tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp. Các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác KTGS mặc dù được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhưng chưa theo kịp với thực tiễn đặt ra. Và cùng với đó là vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu nhận thức chưa đầy đủ về công tác KTGS của Ðảng nên chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nhiệm vụ này. Trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ kiểm tra các cấp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác KTGS trong tình hình mới, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên điều kiện tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy trình KTGS còn hạn chế.

Công tác KTGS được xem là nhiệm vụ “nhạy cảm” lại rất đặc thù, yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ. Ông Vàng A Chua, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ðiện Biên Ðông chia sẻ, khó khăn nhất đối với huyện là số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế. UBKT huyện ủy có 4 cán bộ kiểm tra (1 kiêm chức, 3 chuyên trách) cho nên khi phát sinh nhiều vụ việc cùng lúc thì không đủ người để giải quyết. Chúng tôi phải trưng dụng cán bộ các đơn vị khác vào đoàn, tổ KTGS và đương nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng tới kết quả trong khâu thẩm tra, xác minh; đó là chưa kể tới kinh nghiệm, phương pháp làm việc. Ðồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Tiến Tuấn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mường Ảng chia sẻ: UBKT Huyện ủy hiện có 4 cán bộ, công chức. Dù đã rất cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS song trên thực tế thực sự vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là những kiến thức liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách của Ðảng và Nhà nước.

Giúp cán bộ kiểm tra nâng cao kiến thức cần thiết, quy trình, nghiệp vụ công tác KTGS của Ðảng trong từng lĩnh vực, cuối tháng 7 vừa qua UBKT Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác KTGS của Ðảng cho hơn 100 cán bộ kiểm tra là các đồng chí ủy viên UBKT, cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; ủy viên UBKT, cán bộ, công chức cơ quan UBKT các huyện, thị xã, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Cùng với việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS của Ðảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Ðảng cần được tiếp tục tăng cường. Công khai kết quả KTGS, thi hành kỷ luật trong Ðảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm.

Tiếp tục đổi mới công tác KTGS theo hướng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới; tập trung KTGS tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên nhất là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng, ở những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc dư luận quan tâm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, việc thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt Ðảng. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm và tinh thông nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác

Back To Top