Mường Chà cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt

16:40 - Thứ Năm, 05/09/2019 Lượt xem: 8089 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát tình hình thực hiện mục tiêu và chất lượng nước sinh hoạt giai đoạn 2016  - 2020, ngày 5/9, đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh) thực hiện giám sát tại huyện Mường Chà.

Đoàn giám sát kiểm tra tại Nhà máy nước huyện Mường Chà.

Từ năm 2016 đến nay, huyện Mường Chà đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 12 công trình nước sinh hoạt; trên địa bàn có 1 nhà máy nước với công suất 1.200m3/ngày đêm. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại khu vực thị trấn Mường Chà  đạt 97%, tăng 1% so với năm 2016; tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%, tăng 9% so với năm 2016; 100% các trường học, trạm y tế trên địa bàn có nước hợp vệ sinh sử dụng. Hiện nay, huyện Mường Chà chưa cơ sở vật chất và kinh phí để phân tích, xét nghiệm mẫu nước, song hàng năm, UBND huyện Mường Chà đã chỉ đạo Trung tâm y tế huyện phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, thu thập mẫu nước trên địa bàn để đánh giá chất lượng. Đối với quản lý giá nước sạch, huyện Mường Chà thực hiện theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND tỉnh với mức giá 7.600 đồng/m3; tại khu vực nông thôn chưa thu tiền dịch vụ sử dụng nước. Công tác xử lý nước thải đối với các cơ quan và cơ sở sản xuất xả thải ra môi trường thực hiện tương đối tốt, đảm bảo theo đúng quy định.

Huyện Mường Chà kiến nghị HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng công trình cấp nước tại một số điểm dân cư; bổ sung kinh phí để thực hiện duy tu, sa chữa, bảo dưỡng các công trình cấp nước hư hỏng, xuống cấp; bố trí nguồn kinh phí và chuyển giao công nghệ để huyện Mường Chà tiến hành lấy mẫu nước xét nghiệm, đánh giá chất lượng nguồn nước trên địa bàn và mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn cho cán bộ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước.

Thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Mường Chà chỉ đạo Trung tâm y tế huyện thường xuyên lấy mẫu nước trên địa bàn gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để kiểm tra, đánh giá chất lượng; Nhà máy nước huyện Mường Chà thường xuyên triển khai công tác nội kiểm để kịp thời phát hiện những chỉ số thay đổi trong nguồn nước, có biện pháp xử lý trước khi cung cấp cho người dùng; nghiên cứu cơ chế trình các cơ quan có thẩm quyền về việc thu tiền nước sinh hoạt nhằm nâng cao trách nhiệm của người dân đối với công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước; tăng cường tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường tại khu vực công trình nước sinh hoạt; thống nhất cơ chế hoạt động của chi hội dùng nước tại các bản...

Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại Nhà máy nước huyện Mường Chà và công trình nước sinh hoạt bản Huổi Lóng, xã Na Sang.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top