Nậm Pồ phát huy vai trò người có uy tín

09:36 - Thứ Tư, 04/09/2019 Lượt xem: 9430 In bài viết

ĐBP - Huyện Nậm Pồ có đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào, đa phần dân cư là đồng bào dân tộc Mông, cơ sở hạ tầng, giao thông còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí không đồng đều, chất lượng đời sống người dân chưa cao. Góp sức nâng cao nhận thức, chất lượng cuộc sống nhân dân; những năm qua, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã nỗ lực phát huy vai trò của mình, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nhận thức được tầm quan trọng của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Nậm Pồ đã quan tâm rà soát, bình chọn những người có uy tín, để từ đó định hướng tư tưởng nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã xây dựng được đội ngũ người có uy tín từ huyện đến cơ sở; cụ thể là tại 15 xã với 132/132 thôn bản. Những người có uy tín đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là bài trừ các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình; đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo; hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay toàn huyện Nậm Pồ có 42/132 bản văn hóa, đạt 31,82%.  Về xây dựng nông thôn mới, huyện có xã Chà Nưa cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; xã Chà Cang đạt 9 tiêu chí; xã Si Pa Phìn đạt 8 tiêu chí; xã Nậm Nhừ, Nà Khoa, Nậm Chua, Vàng Ðán đạt 7 tiêu chí; xã Chà Tở, Nà Hỳ, Na Cô Sa đạt 6 tiêu chí; xã Phìn Hồ, Nậm Khăn, Pa Tần, Nậm Tin đạt 5 tiêu chí; không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Ðến bản Cấu, xã Chà Nưa, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng ông Tao Văn Vin. Ông Vin là một trong số những người đã tích cực đến từng hộ gia đình trong bản vận động, tuyên truyền người dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Ông Vin tâm sự: Với trách nhiệm của người có uy tín trong bản; tôi đã cùng với cấp ủy chi bộ và các cán bộ đoàn thể trong bản luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ðồng thời, vận động người dân đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, không tin, nghe theo kẻ xấu xúi giục, dụ dỗ lôi kéo xuất cảnh trái phép; tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ. Ông Vin cũng rất tích cực tham gia vận động người dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Thành quả rõ nét cho những nỗ lực ấy là, nhân dân trên địa bàn đã hiến 18.000m2 đất, 460 ngày công lao động để xây dựng đường tuần tra bảo vệ rừng, đường nội đồng, làm nhà văn hóa, sân thể thao. Người có uy tín cũng sát cánh với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong vận động nhân dân chấp hành tốt quy ước, hương ước của bản, từng bước xóa bỏ các hủ tục trong việc cưới hỏi, ma chay; vận động người dân ăn ở hợp vệ sinh… Nhờ đó, 8 năm liên tiếp bản Cấu, xã Chà Nưa được UBND xã, huyện công nhận là bản văn hóa.

Có thể thấy, người có uy tín là lực lượng đặc biệt trong khối đại đoàn kết toàn dân, họ góp phần quan trọng để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống thường ngày của đồng bào, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Họ không chỉ là cầu nối giữa tổ chức đảng với đồng bào dân tộc thiểu số mà còn là mắt xích quan trọng trong thế trận an ninh nhân dân và là cơ sở để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top