Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh

09:34 - Thứ Tư, 04/09/2019 Lượt xem: 10321 In bài viết

ĐBP - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra; công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền và là khâu không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo của Ðảng. Thực hiện lời dạy của Người để giữ gìn Ðảng thật trong sạch, vững mạnh, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Ðảng.

Bài 1: Chủ động vào cuộc, xử lý nghiêm

Với nhiều quyết định kỷ luật nghiêm khắc dành cho cán bộ, đảng viên các cấp trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, nỗ lực của mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra từ đó đã góp phần giữ nghiêm kỷ luật Ðảng, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng của địa phương.

Ðầu tháng 8, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 36 dưới sự chủ trì của đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã xem xét thi hành kỷ luật Ðảng đối với một số đảng viên thuộc Ðảng bộ các huyện: Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ. Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 cán bộ chủ chốt huyện Mường Nhé, gồm các đồng chí: Lù Văn Thanh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Trần Ngọc Kiên, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện; Trần Quyết Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường Nhé. Trước đó, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên trên. Quá trình kiểm tra, đoàn đã chỉ rõ vi phạm của từng đồng chí. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đề nghị BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Quang Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé; Từ Bá Minh, TUV, Bí thư Huyện ủy Mường Chà; Thùng Văn Siêng, nguyên TUV, nguyên Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ; Hà Công Nghiệp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nậm Pồ.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 35 của UBKT Tỉnh ủy được tổ chức vào đầu tháng 5/2019 đã xem xét, kết luận một số nội dung; trong đó có việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BTV Huyện ủy Nậm Pồ và các đảng viên có liên quan. Cụ thể, BTV Huyện ủy Nậm Pồ đã có vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài chính. Ðồng chí Thùng Văn Siêng, nguyên TUV, nguyên Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm chính về những vi phạm của BTV Huyện ủy. Ðồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của BTV Huyện ủy; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Ðồng chí Trần Ðình Nhuận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của BTV Huyện ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Ðồng chí Hà Công Nghiệp, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tham mưu cho UBND huyện trình xin chủ trương của BTV Huyện ủy về công tác quản lý đất đai, tài chính không đúng quy định của pháp luật Nhà nước. UBKT Tỉnh ủy chỉ rõ vi phạm của BTV Huyện ủy Nậm Pồ và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và BTV Huyện ủy, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Không chỉ với cấp tỉnh mà công tác KTGS của Ðảng với cấp ủy, UBKT cấp huyện được tăng cường và xử lý nghiêm minh. Cụ thể, tại huyện Tuần Giáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, BTV Huyện ủy giám sát 2 tổ chức Ðảng (BTV Ðảng ủy xã Tênh Phông, BTV Ðảng ủy xã Rạng Ðông); UBKT Huyện ủy kiểm tra đối với 7 tổ chức Ðảng; 9 đảng viên bị thi hành kỷ luật (trong đó, 6 đồng chí bị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách, 1 hình thức cảnh cáo và 2 hình thức khai trừ Ðảng). Cụ thể, đồng chí Lò Văn Hưng, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nà Sáy bị thi hành kỷ luật Ðảng với hình thức kiển trách. UBKT Huyện ủy Tuần Giáo chỉ rõ đồng chí Lò Văn Hưng chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và giữ gìn đoàn kết nội bộ có việc, có nội dung chưa đảm bảo. Chỉ đạo điều hành việc đầu tư xây dựng nhà thi đấu xã từ nguồn tiền thưởng trồng cây cao su năm 2016 không đảm bảo về quy trình, thủ tục khởi công công trình; chỉ đạo, quản lý, sử dụng và kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư năm 2016 chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục đầu tư…

Theo đánh giá của đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Chương trình KTGS năm 2019 tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm để triển khai thực hiện. UBKT các cấp đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Số lượng các cuộc KTGS đối với tổ chức Ðảng, đảng viên tiếp tục được nâng lên, đảm bảo đúng quy định của Ðiều lệ Ðảng, hướng dẫn, quy định của Trung ương. Hoạt động giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức Ðảng, đảng viên. Hoạt động KTGS của cấp ủy, UBKT cấp cơ sở được quan tâm, từng bước nâng cao hiệu quả; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp đảng viên vi phạm. UBKT các cấp đã tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra. Vì vậy, hầu hết đảng viên và tổ chức đảng được kiểm tra đều có vi phạm ở mức độ nặng, nhẹ khác nhau; được xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Ðảng.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về việc chấp hành Ðiều lệ Ðảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, trong 10 năm (2008 - 2018), cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và chi bộ đã kiểm tra 1.383 lượt tổ chức đảng và 2.475 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 172 tổ chức đảng và 90 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đối với 9 tổ chức đảng và 23 đảng viên; phát hiện sai phạm về kinh tế và yêu cầu truy thu nộp ngân sách Nhà nước gần 3,7 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 118 tổ chức đảng cấp dưới và 402 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, có 121 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận có 71 tổ chức đảng, 326 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Trong đó, 9 tổ chức đảng, 148 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; các tổ chức đảng và đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật đã được kiểm điểm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm…

Bài 2: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác

Back To Top