Ðổi mới toàn diện, huy động sức mạnh toàn dân phát triển kinh tế - xã hội

08:29 - Thứ Ba, 03/09/2019 Lượt xem: 7220 In bài viết

ĐBP - Cách mạng Tháng Tám đã chấm dứt chế độ thực dân phong kiến, mở ra thời kỳ mới ở nước ta - thời kỳ nhân dân làm chủ vận mệnh để thực hiện độc lập, tự do, bình đẳng. Cách mạng Tháng Tám đến với khu vực Lai Châu muộn hơn so với các địa phương khác, song có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc giành chính quyền, giải phóng và xây dựng cuộc sống mới ở khu vực xa xôi, hẻo lánh phía Tây Bắc Tổ quốc. 74 năm sau mùa thu lịch sử, trải qua nhiều biến cố, nhân dân các dân tộc Lai Châu trước kia, nay là Ðiện Biên đang từng ngày xây dựng cuộc sống ấm no, giàu đẹp hơn.

Sau khi thành lập (năm 1949), Ban Cán sự Ðảng Lai Châu (tiền thân của Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên và tỉnh Lai Châu hiện nay) đã tập trung lãnh đạo, tích cực vận động nhân dân các dân tộc khai hoang phục hóa, phát triển sản xuất ổn định cuộc sống. Trong các cuộc kháng chiến, quân và dân tỉnh ta vừa chiến đấu, vừa lao động, xây dựng quê hương; trong đó đã xây dựng được các hợp tác xã lớn như: Thanh An, Noong Hẹt, Thống Nhất, Mường Báng... Ðồng thời đóng góp nguồn lực to lớn, góp phần làm nên thắng lợi của các chiến dịch: Tây Bắc, Ðông Xuân, Ðiện Biên Phủ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VI đề ra, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nỗ lực thi đua lao động sản xuất, đạt nhiều thành tích quan trọng: Năm 1989, sản xuất lương thực đạt 151 tấn, đánh dấu mốc lần đầu tiên tỉnh ta đảm bảo nhu cầu lương thực trên địa bàn; hình thành các điểm sản xuất tập trung như: lúa nước ở khu vực lòng chảo Ðiện Biên; mía, đường tại Nông trường Ðiện Biên; cà phê ở Nông trường Mường Ảng…

Sau khi chia tách 2 tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu, cán bộ và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế. Kinh tế tăng trưởng và phát triển ổn định, GDP bình quân giai đoạn 2005 - 2010 đạt 11,6%/năm; GRDP (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh) giai đoạn 2010 - 2015 ước đạt 9,11%/năm. Thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, bình quân giai đoạn 2016 - 2018, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 8,30%/năm (mục tiêu kế hoạch cả giai đoạn 2016 - 2020 là 6,80%). Dự báo với tốc độ tăng trưởng này, tỉnh ta sẽ vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Về sản xuất nông nghiệp, đến tháng 7/2019, toàn tỉnh đã gieo cấy 39.637,06ha lúa mùa; mặc dù chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi khi gần 9.000 con lợn bị chết và tiêu hủy song đàn trâu vẫn phát triển lên 133.088 con (tăng 3,16% so với cùng kỳ năm 2018), đàn bò 72.301 con (tăng 7,04%), gia cầm đạt trên 4,3 triệu con (tăng 6,79%); diện tích nuôi thủy sản trên 2.530ha (tăng 13,63%), sản lượng khai thác đạt 304,43 tấn. Kết quả sản xuất nông nghiệp đã góp phần quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là xây dựng và triển khai Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và thu hút đầu tư khai thác tiềm năng nông, lâm nghiệp, hiện nay đã tổ chức xây dựng và xác nhận 11 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh với nông dân; thực hiện thành công 2 dự án cánh đồng lớn với quy mô 92ha. Ðến nay, tỉnh ta đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp như: phát triển chăn nuôi, thủy sản, cây ăn quả; trong đó một số dự án đã được triển khai như: Trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, sản xuất lúa gạo Ðiện Biên theo chuỗi giá trị gia tăng, nuôi cá nước lạnh thương phẩm, nuôi lợn chất lượng cao...

Nhờ triển khai thực hiện tốt các chính sách Chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân các dân tộc trên địa bàn; nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện, đời sống người dân được nâng cao. Tính đến 30/6/2019 toàn tỉnh có 18/116 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8/116 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 15/116 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 75/116 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không còn xã dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 9,8 tiêu chí/xã.

Về sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 13,22% so với cùng kỳ năm 2018; công nghiệp chế biến tăng 19,45%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,64%... Dịch vụ, thương mại, du lịch có bước phát triển mạnh mẽ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục duy trì và có bước phát triển. Ðặc biệt, với sự quan tâm kịp thời của cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh giảm 3.509 hộ (22,23%), 14.385 nhân khẩu (19,57%) thiếu đói so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những kết quả tích cực tỉnh ta đạt được trong thời gian qua là triển khai thực hiện hiệu quả việc thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2019 là 11.838,9 tỷ đồng; lũy kế thực hiện 7 tháng đầu năm ước đạt 5.777,58 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, phát triển một số vùng kinh tế trọng điểm như: Vùng kinh tế động lực quốc lộ 279; chuỗi đô thị phát triển công nghiệp Trung tâm huyện lỵ Ðiện Biên, thị trấn huyện Mường Ảng, khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Tây Trang; vùng kinh tế nông - lâm nghiệp sinh thái sông Ðà; vùng kinh tế Mường Chà - Mường Nhé…

Năm “bản lề” 2019 đã đi được hơn nửa chặng đường, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành quả song trước mắt còn không ít khó khăn, thử thách đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của toàn đảng bộ, chính quyền các cấp và người dân. Ðó là: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đồng bộ; phụ thuộc ngân sách Trung ương; chất lượng nguồn nhân lực thấp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp... Song với quan điểm xuyên suốt những năm qua là đổi mới toàn diện, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tập trung xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tin tưởng rằng Ðảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt nhiều thành tựu phát triển mới, hướng tới xây dựng Ðiện Biên trở thành một trong những trung tâm kinh tế - chính trị vùng Tây Bắc Tổ quốc.

Hà Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top