Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh – huyện năm 2019

16:55 - Thứ Sáu, 30/08/2019 Lượt xem: 5841 In bài viết

ĐBP - Ngày 30/8, tại huyện Tủa Chùa, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh – huyện năm 2019. Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Với chủ đề: “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”, hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận và bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, như: Làm tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn nội dung cần trao đổi, phản ánh giữa cử tri với đại biểu HĐND; kế hoạch tiếp xúc cử tri phải được xây dựng sớm, khoa học; tổ chức thực hiện việc tiếp xúc cử tri tại nơi được bầu, nơi cư trú và nơi công tác; lựa chọn thành phần cử tri phù hợp với nội dung cuộc tiếp xúc… Đại biểu HĐND phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của đại biểu trước nhân dân; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu những chủ trương, chính sách phục vụ cho hoạt động tiếp xúc cử tri; gợi ý các nội dung để cử tri phát biểu; tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cấp có thẩm quyền giải quyết; tích cực theo dõi, đôn đốc các cấp, ngành trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, khi cần thiết cần phải chất vấn việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND. Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các đại biểu HĐND phải tích cực đổi mới về cách thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả giám sát và theo dõi việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư trong tiếp công dân; phân loại giữa đơn khiếu nại và đơn kiến nghị phản ánh; việc xác định thẩm quyền giải quyết; quy trình giải quyết đơn thư; việc ghi chép vào sổ tiếp công dân đã chính xác hay chưa, có bị trùng lặp đối tượng, nội dung hay không?

Sau khi trao đổi, thảo luận, đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao về một số giải pháp thực hiện trong thời giai tới, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Nghiêm túc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của HĐND, trong đó có các quy định về chức năng nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp. HĐND các cấp chủ động rà soát, ban hành theo thẩm quyền, kiến nghị các cơ quan liên quan ban hành sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế… để cụ thể hóa nội dung các luật đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND, UBND các cấp; các chính sách đối với đại biểu HĐND.

Ngọc Thượng (Đài PTTH tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top