Sinh hoạt tư tưởng

Ðể đảng viên thực sự gương mẫu

09:06 - Thứ Tư, 14/08/2019 Lượt xem: 3100 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ, đặc biệt là chi bộ vùng cao đã từng bước chú trọng  đổi mới, nâng cao chất lượng, giáo dục rèn luyện đảng viên với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, cách làm hiệu quả phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tuy đã đạt nhiều kết quả đáng mừng, nhưng tại huyện M. có cấp ủy, bí thư chi bộ còn thiếu quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên; chưa quan tâm giúp đỡ đảng viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Cùng với đó, việc kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên chưa được các cấp ủy thực hiện thường xuyên, liên tục. Ðặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cấp ủy không mạnh dạn đấu tranh làm rõ; công tác tự phê bình và phê bình chưa phát huy hiệu quả. Hệ quả là, nhiều đảng viên chưa thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; suy thoái về đạo đức, lối sống… làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ những yếu kém trên mà vừa qua huyện M. sau kiểm tra, giám sát kỷ luật Ðảng, có cán bộ, đảng viên, thậm chí là cán bộ chủ chốt, sai phạm trong lãnh đạo điều hành đến mức phải xử lý kỷ luật...

Thiết nghĩ, để đảng viên thực sự là tấm gương, cấp ủy cần thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhất là các chuyên đề về nhận diện và khắc phục 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Triển khai thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của đảng viên tại chi bộ, đề cao ý thức tự rèn luyện của đảng viên. Chủ động nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của đảng viên để kịp thời quan tâm, giúp đỡ, uốn nắn...

Làm được như vậy, thì công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên mới thực sự chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đặc biệt là phát huy được vai trò “hạt nhân” lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong tình hình mới.

Phương Linh
Bình luận

Tin khác