Văn phòng thị xã Mường Lay sau hợp nhất

Bước đầu tạo được sự thống nhất, đồng bộ

08:33 - Thứ Sáu, 09/08/2019 Lượt xem: 3105 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, thị xã Mường Lay được chọn là đơn vị thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Thị ủy và Văn phòng HÐND - UBND thị xã. Ðến cuối tháng 2/2019, Văn phòng thị xã Mường Lay chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Ông Phạm Công Chuẩn, Chánh Văn phòng thị xã Mường Lay chia sẻ: Sau khi hợp nhất Văn phòng Thị ủy và Văn phòng HÐND - UBND thị xã, Văn phòng thị xã Mường Lay đã tích cực chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cơ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tận tụy trong công việc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhất là trong việc tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã về các mặt công tác: Tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã; là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HÐND, UBND thị xã và cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn. Ðồng thời, trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thị ủy, HÐND, UBND thị xã và đảm bảo cơ sở vật chất cho việc tổ chức các hoạt động; giúp UBND thị xã thực hiện công tác quản lý bộ phận “Một cửa” và “Một cửa liên thông”... Sau khi hợp nhất, Văn phòng thị xã đã thực hiện sắp xếp lại, xây dựng vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức. Hiện, Văn phòng thị xã có 22 biên chế, trong đó có 4 đồng chí lãnh đạo và 18 cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên.

Do đã được đầu tư cơ sở vật chất từ trước nên Văn phòng thị xã vẫn duy trì làm việc tại 2 địa điểm là trụ sở Thị ủy và HÐND - UBND thị xã song đã có sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, bố trí sử dụng các phòng họp, hội trường, phương tiện phục vụ, có đầy đủ máy móc, trang thiết bị làm việc. Ðội ngũ cán bộ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn chức danh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ðối với bộ phận tham mưu, tổng hợp đã thực hiện đồng bộ, xuyên suốt công tác tham mưu giữa chính quyền với cấp ủy nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế của địa phương sát hơn, đảm bảo tiến độ công việc. Chất lượng tham mưu, tổng hợp được nâng lên, việc phối hợp với các cơ quan trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền. Mặt khác, Văn phòng xác định rõ được những nội dung cần tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trình Thường trực, Ban Thường vụ cho ý kiến chỉ đạo để đưa vào lịch công tác. Vì thế, lịch công tác của các đồng chí thường trực, lãnh đạo luôn cụ thể, chi tiết đảm bảo khoa học, không chồng chéo, bám sát nhiệm vụ để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát với thực tiễn...

Sau hơn 5 tháng hợp nhất và đi vào hoạt động, Văn phòng thị xã Mường Lay đã dần khắc phục được những khó khăn, tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động văn phòng có nhiều thuận lợi, chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ từng bước được nâng cao. Từ đó, giúp Thị ủy HÐND và UBND thị xã Mường Lay lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ðức Thái
Bình luận

Tin khác