Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

14:36 - Thứ Năm, 08/08/2019 Lượt xem: 3542 In bài viết

ĐBP - Ngày 8/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 628 tổ chức cơ sở đảng (392 chi bộ cơ sở, 236 đảng bộ cơ sở) với 39.622 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định và lãnh đạo triển khai thực hiện, bảo đảm giữ vững nguyên tắc, thực hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác phát triển đảng viên, củng cố phát triển các tổ chức đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là đối với những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, những địa bàn trọng yếu, vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2016, Đảng bộ tỉnh kết nạp 8.292 đảng viên, xóa được 88 thôn, bản chưa có đảng viên và xóa 192 thôn, bản, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng… Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

Các quy định thi hành điều lệ Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm; chế độ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy và các nguyên tắc hoạt động của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc, phương thức lãnh đạo có bước đổi mới phù hợp với thực tiễn, được cụ thể hóa trong quy chế làm việc của cấp ủy các cấp. Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết có nhiều đổi mới; chỉ đạo quyết liệt, có nhiều giải pháp thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong 3 năm (2016 - 2018), tỷ lệ bình quân tổ chức, cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 47,64%, tổ chức đảng yếu kém 1,51%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15,58%, không hoàn thành nhiệm vụ 0,46%. Công tác dân vận có bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhất là trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận nhiều nội dung về công tác xây dựng Đảng; đánh giá những thuận lợi khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các nội dung được quy định tại các chương của điều lệ Đảng. Các đại biểu còn đóng góp nhiều ý kiến về bố cục, số liệu của nội dung báo cáo và đề nghị đánh giá việc đưa cán bộ các đồn biên phòng tham gia vào cấp ủy giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới; phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xác định rõ quan điểm, nhận thức về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt của toàn Đảng, cấp ủy và của từng Đảng viên. Tăng cường xây dựng Đảng bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh. Về các nội dung chuẩn bị cho đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn yêu cầu các huyện, thị, thành phố sớm có kế hoạch cụ thể, phân công rõ người rõ việc; thực hiện đầy đủ các nội dung, chuẩn bị chu đáo về văn kiện, phương án nhân sự… để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác