Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở

08:39 - Thứ Tư, 10/07/2019 Lượt xem: 8686 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám nắm địa bàn, tư vấn, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền các xã biên giới xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. 

Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, BÐBP tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng. Trong đó, giải pháp quan trọng là tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Ðại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BÐBP tỉnh cho biết: Nòng cốt trong tư vấn, hỗ trợ các địa phương củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở là cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng và các đội công tác cơ sở. Hàng năm, lực lượng này tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, xây dựng ý thức chính trị cho nhân dân ở khu vực biên giới. Ðây được xem là giải pháp đặc biệt quan trọng. Thực hiện tốt nội dung này sẽ đạt được “kết quả kép”: Vừa nâng cao nhận thức cho người dân về đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời giúp nhân dân vững vàng trước những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ, các đồn biên phòng chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã khu vực biên giới xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục vận động cho phù hợp, hiệu quả, sát với thực tiễn kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với trình độ nhận thức của nhân dân các dân tộc. Nội dung tuyên truyền tập trung về chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc, khu vực biên giới; chính sách dân tộc, tôn giáo; bản chất, âm mưu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; Luật Biên giới quốc gia; Luật Phòng, chống ma túy... Phương pháp tuyên truyền, giáo dục vận động được tổ chức phong phú, đa dạng gắn với cuộc sống, sinh hoạt, phong tục, tập quán của người dân, nhất là người dân tộc thiểu số. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trực thuộc BÐBP tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền 511 buổi cho 27.018 lượt người nghe nội dung Luật Biên giới quốc gia, Luật Cư trú, Luật Bầu cử, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; phát trên 2.000 tờ rơi trợ giúp về pháp lý cho người dân khu vực biên giới; tuyên truyền quần chúng nhân dân không tin, không nghe theo kẻ xấu; vận động 219 hộ với 1.206 khẩu không di, dịch cư tự do, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Một trong những giải pháp hiệu quả được Ðảng ủy BÐBP tỉnh triển khai trong thời gian qua là phân công đội trưởng các đội công tác cơ sở tham gia cấp uỷ, trực tiếp làm bí thư hoặc phó bí thư thường trực đảng ủy, chi ủy các xã biên giới. Hàng năm, những đồng chí này phối hợp cùng các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, công chức xã; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới xây dựng quy chế hoạt động; tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Ðảng; phát triển đảng viên; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng quy chế hoạt động của HÐND, UBND các xã; hướng dẫn cán bộ công chức làm việc theo Luật.

Từ năm 2018 đến hết tháng 6/2019, các đơn vị BÐBP tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới thành lập 47 chi bộ thôn, bản; bồi dưỡng kết nạp 417 đảng viên mới; phát triển đảng ở 14 bản chưa có đảng viên; củng cố 429 tổ chức đảng, 133 tổ chức chính trị - xã hội... Qua đó, góp phần củng cố và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền các xã biên giới.

Mạnh Thắng
Bình luận