MTTQ và các đoàn thể cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

08:28 - Thứ Sáu, 05/07/2019 Lượt xem: 6686 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 do Tỉnh ủy tổ chức ngày 4/7.


Ðồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm; tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường; MTTQ và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.

Những tháng cuối năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; những sự kiện, hoạt động chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; chăm lo phát triển tổ chức, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên. Tăng cường phối hợp trong kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh cần chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức cấp trên xây dựng chương trình công tác để triển khai thực hiện. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường phối hợp trong kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 
Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top