Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển kinh tế

16:48 - Thứ Năm, 04/07/2019 Lượt xem: 6887 In bài viết
ĐBP - Ngày 4/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành trong cả nước đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6,76%; ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng nên chỉ tăng 1,3%; ngành công nghiệp duy trì tăng trưởng khá ở mức 9,13%; khu vực dịch vụ tăng 6,69%. Từ đầu năm đến nay cả nước có gần 67.000 doanh nghiệp thành lập mới…

Tại phiên họp, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020…

6 tháng cuối năm, Chính phủ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh; chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính các cấp; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động có giải pháp, chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ đã nỗ lực trong chỉ đạo điều hành suốt 6 tháng qua, đặc biệt là xây dựng kịch bản tăng trưởng, phương án điều hành hằng tháng, hằng quý; tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc về hội nhập quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu. Kinh tế vĩ mô nước ta giữ ổn định; lạm phát được kiểm soát tốt; tăng trưởng GDP, thu ngân sách, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, phát triển doanh nghiệp đều đạt kết quả khá. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, từng bộ, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu hơn nữa; đổi mới tư duy, cách làm, quyết liệt hành động, động viên, khích lệ, huy động sự vào cuộc và phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh, ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Đồng thời khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục năng động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Mai Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top