Giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh 6 tháng đầu năm

17:53 - Thứ Sáu, 28/06/2019 Lượt xem: 7545 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (28/6), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh, đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 
Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan khối Đảng tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, chủ động phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo hoạt động của Tỉnh ủy theo quy chế làm việc. Các cơ quan trong khối tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thi đua công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đất nước. Hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan trong khối Đảng đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan thảo luận đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị và công tác phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy.

Đồng chí Lò Văn Muôn biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các cơ quan khối Đảng, đồng thời nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2019, các cơ quan khối Đảng tỉnh tích cực chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cụ thể hóa và nâng cao chất lượng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện nghiêm việc sắp xếp, ổn định bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Kết luận số 34 - KL/TW và Nghị quyết số 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Tin, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác

Back To Top