Ban Pháp chế - HĐND tỉnh:

Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV

17:10 - Thứ Tư, 26/06/2019 Lượt xem: 7586 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (26/6), đồng chí Phạm Bá Lung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp nhằm hoàn thiện báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu dự họp đã xem xét, tham gia ý kiến hoàn thiện báo cáo thẩm tra dự thảo báo cáo, nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về: Bãi bỏ Nghị quyết số 106/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 về thông qua đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 334/2014/NQ-HĐND ngày 4/4/2014 ban hành quy định chi tiết mức phân bổ, mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ đất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh; quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu dự họp đã tham gia nhiều ý kiến thảo luận, bổ sung, sửa đổi một số nội dung để hoàn thiện các báo cáo. Đối với báo cáo thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, các đại biểu đề nghị Ban Pháp chế cần nêu rõ ràng, cụ thể những việc, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Ban; đặc biệt là công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại đối với nhưng vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Bá Lung tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV.

Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top