Ông Tao Văn Vén, Chủ tịch MTTQ xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ

Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

17:06 - Thứ Tư, 26/06/2019 Lượt xem: 5926 In bài viết

ĐBP - Là xã biên giới, xuất phát điểm thấp nên khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức triển khai cuộc vận động theo từng đợt.

Mỗi năm, MTTQ xã lựa chọn 1 ban công tác mặt trận khu dân cư để triển khai điểm, sau đó xây dựng nghị quyết phối hợp, giao nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên từ xã đến khu dân cư và nhân rộng ra 8 khu dân cư còn lại. Tập trung tuyên truyền 5 nội dung cuộc vận động, như: Ðoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội... MTTQ xã thường xuyên phối hợp rà soát các tiêu chí trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, lựa chọn tiêu chí dễ thực hiện, không cần nhiều kinh phí đầu tư, tiêu chí có thể huy động nguồn lực, sự đóng góp của người dân để tuyên truyền và tổ chức thực hiện trước. Từ năm 2016 đến nay, MTTQ xã đã xây dựng 3 mô hình, 9 tuyến đường do Ban công tác mặt trận tự quản; vận động 218 hộ hiến đất, đóng góp làm đường, làm nhà văn hóa; 573 hộ làm chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; 532 hộ làm nhà tiêu hợp vệ sinh…

Thông qua tuyên truyền, vận động; người dân hiểu rõ trách nhiệm cũng như quyền lợi tham gia xây dựng NTM, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong việc tham gia bàn và quyết định các công việc của cộng đồng. Ðây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM. Nhờ đó, công cuộc xây dựng NTM của xã “về đích” năm 2018 - hoàn thành trước 2 năm so với mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Gia Kiên (ghi)

Bình luận

Tin khác

Back To Top