Leng Su Sìn chăm lo phát triển đảng viên người DTTS

08:10 - Thứ Sáu, 21/06/2019 Lượt xem: 8435 In bài viết
ĐBP - Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Ðảng, những năm qua, Ðảng bộ xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) luôn chú trọng và làm tốt công tác này; đặc biệt là phát triển từ nguồn đoàn viên, thanh niên, người dân tộc thiểu số (DTTS)... Từ đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Ðảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh...

 

Ðảng viên xã Leng Su Sìn động viên quần chúng là người DTTS tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn qua tài liệu, sách báo.

Là xã biên giới, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, để lãnh đạo nhân dân bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, Ðảng bộ xã Leng Su Sìn xác định, trước nhất cần xây dựng đội ngũ đảng viên vừa hồng vừa chuyên, đặc biệt việc chăm lo tạo nguồn phát triển đảng viên được xem là nhiệm vụ then chốt. Ông Sừng Sừng Khai, Bí thư Ðảng bộ xã cho biết: Ðể phát triển đảng viên mới, đặc biệt đảng viên là người DTTS, đảng viên nữ, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, thực hiện đúng quy trình, lựa chọn đúng đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp. Ðây được xem là nhiệm vụ thường xuyên của từng chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Ðảng bộ. Ðồng thời, Ðảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh”. Ðẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, bám sát tình hình thực tế của địa phương, phân công trách nhiệm cho các đoàn thể thôn, bản, nhất là hội phụ nữ, đoàn thanh niên... thường xuyên theo dõi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng có đủ tiêu chuẩn về đạo đức lối sống, trình độ học vấn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để giới thiệu cho Chi bộ.

Ðặc thù là xã vùng cao, với hơn 98% dân số là đồng bào DTTS, do vậy khi đã xác định được các hạt nhân ưu tú, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã chỉ đạo chi bộ trực thuộc cử đảng viên theo dõi, giúp đỡ; định kỳ báo cáo trước chi bộ những điểm mạnh, điểm yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét, đánh giá, góp ý xây dựng và hoàn thiện bản thân. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch, quan tâm, giúp đỡ, khuyến khích, động viên quần chúng là người DTTS ở các bản vùng sâu, vùng xa tích cực học tập, rèn luyện, hăng hái lao động sản xuất, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước để được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Hiện Ðảng bộ xã Leng Su Sìn có 11 chi bộ trực thuộc, 110 đảng viên (29 nữ). 6 tháng đầu năm, Ðảng bộ xã đã kết nạp 14 đảng viên, cử 3 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng.

Chi bộ bản Suối Ma được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác tạo nguồn, chăm lo phát triển đảng viên. Bí thư Chi bộ Khoàng Le Tư, chia sẻ: Hiện Chi bộ có 9 đảng viên, 100% là người DTTS. Ðể thực hiện khâu tạo nguồn, phát triển đảng viên trong đồng bào các DTTS, dưới sự chỉ đạo của cấp trên chi bộ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi họp dân kết hợp tuyên truyền công tác xây dựng Ðảng, đoàn thể vững mạnh; vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh... Qua đó, đã phát hiện bồi dưỡng kịp thời những cá nhân ưu tú có lập trường tư tưởng vững vàng đề nghị Ðảng bộ xã xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng (6 tháng đầu năm, chi bộ giới thiệu 1 quần chúng ưu tú cho Ðảng bộ xã cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng). Nhờ đó mà đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước; góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, đảng viên; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top