Quốc hội thông qua Chương trình giám sát năm 2020

15:27 - Thứ Hai, 10/06/2019 Lượt xem: 8318 In bài viết

Sáng 10-6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, với 446/447 đại biểu có mặt tán thành, đạt 92,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

 

Các đại biểu tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử.

Mở đầu phiên làm việc, Tổng thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Báo cáo tiếp thu, giải trình nêu rõ, về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với nội dung Tờ trình và dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Theo đó, về giám sát chuyên đề, ngày 3-6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết và đa số đại biểu Quốc hội đã lựa chọn Chuyên đề thứ nhất về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” với tỷ lệ 79,13%, để tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020).

Đối với dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, về cơ bản các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 trình Quốc hội xem xét, thông qua.

 

Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Theo dự thảo Nghị quyết, năm 2020, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung tại kỳ họp thứ chín và kỳ họp thứ 10.

Tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung: Xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, và xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung: Xem xét các báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp.

Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Cũng tại phiên làm việc, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử và thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 với tỷ lệ 446/447 đại biểu có mặt tán thành, đạt 92,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

 

Kết quả biểu quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Ảnh: Trịnh Quốc Dũng

 
P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác