UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6/2019:

Thông qua 9 tờ trình

16:57 - Thứ Sáu, 07/06/2019 Lượt xem: 11006 In bài viết
ĐBP - Tiếp tục phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019, hôm nay (7/6), các đại biểu đã tham gia thảo luận, cho ý kiến vào 3 tờ trình, gồm: Tờ trình thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019 - 2023; Tờ trình thông qua Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Điện Biên; Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức quà tặng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Tham gia góp ý vào Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019 – 2023, hầu hết các đại biểu đồng tình cao, tuy nhiên, để hoàn thiện đề án, cần điều chỉnh lại một số nội dung về: Quy định mức chi phí hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự ước cụ thể mức hỗ trợ ngân sách Trung ương và địa phương… Kết luận nội dung này, đồng chí Mùa A Sơn khẳng định sự cần thiết của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2023. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các nội dung cần hỗ trợ, mức thu nhập của các doanh nghiệp, vấn đề miễn, giảm thuế theo quy định…. để hoàn thiện nội dung, trình xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với tờ trình thông qua Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Điện Biên, đa số ý kiến cho rằng: Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương của tỉnh (DDCI) nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các sở, ban, ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế, từ đó tạo động lực cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, nên xác định rõ đối tượng được khảo sát, nghiên cứu gồm 20 đơn vị sở, ngành và 10 địa phương; đồng thời phải có biểu chi tiết đánh giá điểm, trong đó nâng điểm về tính năng động của người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương.

Về đề nghị ban hành Quy định mức quà tặng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, một số đại biểu tham gia góp ý làm rõ thêm quy định hình thức và mức quà tặng người cao tuổi, trách nhiệm thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi để từ đó đảm bảo chăm sóc, động viên, khuyến khích người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích; phát huy vai trò người cao tuổi tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung đã thông qua tại phiên họp. Đối với 3 tờ trình về việc: Bãi bỏ toàn bộ 4 Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành; bãi bỏ toàn bộ 11 Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; đề nghị ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các ủy viên UBND tỉnh sẽ tham gia ý kiến bằng văn bản; cơ quan soạn thảo hoàn thiện tờ trình trước ngày 14/6/2019 trình UBND tỉnh xem xét. Còn lại 4 tờ trình: Thông qua Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức trợ giúp pháp lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Đề án điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện, thị xã, thành phố; Tờ trình ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trình UBND tỉnh trong phiên họp tới.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác