Triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch

09:23 - Thứ Năm, 06/06/2019 Lượt xem: 9230 In bài viết

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT “Triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”.

Theo đó, trước ngày 31-7-2019, các tổ chức ở Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, có văn bản báo cáo gửi Bộ TT-TT để tổng hợp. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội Trung ương hiện có cơ quan báo đề xuất chuyển sang các bộ, cơ quan ngang bộ, cần có văn bản gửi cơ quan chủ quản mới và phải được đồng ý tiếp nhận bằng văn bản. Chậm nhất đến ngày 30-9-2019, cơ quan chủ quản báo chí phải có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí để Bộ TT-TT thực hiện chuyển cơ quan chủ quản theo quy định. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ quan báo chí phải thực hiện việc sắp xếp, thì phải xây dựng đề án gửi Bộ TT-TT trước ngày 31-12-2019. Các cơ quan báo chí trực thuộc địa phương, đến ngày 31-12-2019, phải thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cũng rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc và báo cáo Bộ TT-TT trước ngày 31-12-2019. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí hoạt động truyền hình không nằm trong định hướng sắp xếp tại Quy hoạch nêu trên, phải có phương án thực hiện sắp xếp, hoàn thành trước ngày 31-12-2020;… 


Kế hoạch cũng nêu rõ: Trước năm 2020, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; có văn bản báo cáo Bộ TT-TT sau khi được phê duyệt...

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận