Kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sai phạm qua giám sát

08:50 - Thứ Sáu, 31/05/2019 Lượt xem: 12112 In bài viết

ĐBP - Giám sát trong Ðảng nhằm chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Qua giám sát phát huy ưu điểm; phát hiện hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh; cảnh báo, ngăn ngừa không để xảy ra sai phạm. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát trong Ðảng, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề được cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh lựa chọn những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

 

Ðồng chí Chử Thị Hải, Bí thư Ðảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường với đoàn giám sát của Ðảng ủy Dân chính Ðảng. Ảnh: Gia Kiệt

Mới đây, đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các kết luận thanh tra, kiểm tra đối với Ban Thường vụ và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Mường Ảng. Qua giám sát đã ghi nhận nhiều điểm tích cực của Ban Thường vụ Huyện ủy như: tham mưu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… Song qua giám sát cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, như: việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện có nội dung chưa phù hợp, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Trong lãnh đạo công tác cán bộ còn khuyết điểm, hạn chế (quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển 6 trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị). Trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh còn có việc chưa sâu sát, dẫn tới một số hạn chế, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; giải phóng mặt bằng…

Ðồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy được UBKT Tỉnh ủy giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các kết luận thanh tra, kiểm tra. Bản thân tôi được giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chức trách nhiệm vụ được giao và việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo quy định. Qua giám sát, được UBKT Tỉnh ủy chỉ rõ những ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm, tôi cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục bằng cách tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định, quy trình. Khắc phục ngay các khuyết điểm, hạn chế đã được UBKT Tỉnh ủy chỉ ra trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; giải phóng mặt bằng; thu hồi hoàn ứng, giải ngân thanh toán. Cùng với đó tôi cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện xem xét kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm túc; chậm xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đảng viên sau kết luận thanh tra, kiểm tra.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát trong Ðảng, thời gian qua cấp ủy, UBKT các cấp luôn xác định giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; từ đó xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, nội dung, đối tượng giám sát. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giám sát. UBKT các cấp chủ động, tích cực trong việc tham mưu cho cấp ủy về công tác giám sát; thực hiện đúng quan điểm “giám sát phải mở rộng”, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từng bước được nâng lên, góp phần đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng, đảng viên, từ năm 2018 đến nay cùng với thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, UBKT các cấp đã giám sát 41 tổ chức đảng và 47 đảng viên; có 32 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (trong đó, UBKT Tỉnh ủy giám sát 2 tổ chức đảng và 15 đảng viên). Cấp ủy các cấp giám sát đối với 46 tổ chức đảng và 119 đảng viên, có 21 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát đối với 4 tổ chức đảng). Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kê khai tài sản, thu nhập… Qua giám sát của UBKT các cấp có 40 tổ chức đảng và 45 đảng viên thực hiện tốt các nội dung được giám sát; chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên (Sở Ngoại vụ). Kết quả các cuộc giám sát của cấp ủy các cấp không phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác