Mường Ảng nâng cao hiệu quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri

08:43 - Thứ Sáu, 31/05/2019 Lượt xem: 10063 In bài viết

ĐBP - Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương là nhiệm vụ, quyền hạn của HÐND - cơ quan dân cử, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Thời gian qua huyện Mường Ảng luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp HÐND huyện; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân…

 

Cử tri xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) phát biểu ý kiến trong lần tiếp xúc cử tri của đại biểu HÐND huyện.

Ðể hoạt động giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tuân thủ quy định, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HÐND huyện đã ban hành quy định việc tiếp nhận, xử lý và giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HÐND huyện chuyển đến UBND huyện và các cơ quan liên quan đều phải xem xét, giải quyết và trả lời cử tri rõ ràng, cụ thể, đúng thời gian quy định, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Thời gian qua, cùng với sự tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các phòng ban, cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện đã quan tâm nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện. Nhiều ý kiến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, ý kiến của đại biểu HÐND được UBND huyện và các cơ quan chức năng quan tâm, tích cực giải quyết và báo cáo kết quả tại các kỳ họp HÐND huyện. Kết quả giải quyết đã được các đại biểu HÐND huyện báo cáo tại các hội nghị tiếp xúc cử tri để cử tri và nhân dân được biết, theo dõi, giám sát...

Thực tế từ trước kỳ họp thứ 6 đến trước kỳ họp thứ 7 HÐND huyện khóa III, UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết trả lời 72 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện. Trong đó, các ý kiến đã giải quyết 43/72 (tương đương 59,8%); đang giải quyết 29/72 (40,2%); (chưa giải quyết 0%). Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp 5/5 ý kiến, đã được giải quyết xong; về xây dựng cơ sở hạ tầng 29/54 ý kiến đã được giải quyết; văn hóa xã hội 2/3 ý kiến đã giải quyết, các ý kiến còn lại đang được giải quyết… Kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HÐND huyện khóa III (nhiệm kỳ 2016 - 2021), UBND huyện tiếp nhận 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri và đã giải quyết 4 ý kiến, các ý kiến còn lại đang giải quyết. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HÐND huyện khóa III cũng được giải quyết dứt điểm. Các nội dung kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm từ kỳ trước đã được UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết cụ thể từng nội dung; đối với những kiến nghị của cử tri, do nguyên nhân khách quan chưa thể giải quyết ngay, UBND huyện chỉ đạo làm rõ phương án, lộ trình, tiến độ giải quyết để kịp thời thông tin tới cử tri…

Ông Nguyễn Tiến Ðạt, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HÐND huyện Mường Ảng cho biết: Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cơ quan liên quan, nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri quá trình giải quyết còn chậm, chưa được giải quyết dứt điểm… Ðể tiếp tục nâng cao hơn nữa việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong thời gian tới, HÐND huyện tiếp tục đổi mới trong hoạt động điều hành; thường xuyên giữ mối liên hệ giữa đại biểu HÐND huyện với cử tri để lắng nghe ý kiến, phản ánh; giám sát các cơ quan chức năng, phối hợp có hiệu quả với UBND, Ủy ban MTTQ bảo đảm mọi kiến nghị đều được trả lời công khai, đúng thời hạn luật định, góp phần nâng cao vai trò của cơ quan dân cử tại địa phương.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác