Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2019-2024

14:57 - Thứ Ba, 28/05/2019 Lượt xem: 9186 In bài viết

ĐBP - Ngày 28/5, Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa tổ chức Đại hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của tổ chức liên minh chính trị, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH, AN-QP của huyện. Vị trí của MTTQ ngày càng được nâng cao và phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng.

 

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, khóa 20, nhiệm kỳ 2019 -2021 ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng của đồng chí Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong huyện cần tập trung mọi nguồn lực để phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền. Xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất đồng thời phải là hình ảnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các giai cấp, các dân tộc anh em. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua...

Đại hội biểu quyết thông qua 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ huyện khoá 20 với những nội dung trọng tâm như: Xây dựng từ 2 - 3 mô hình thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hàng năm hỗ trợ từ 7-10 nhà đại đoàn kết; mỗi năm MTTQ huyện chủ trì từ 2 cuộc giám sát trở lên, ở cấp xã từ 3 - 4 chuyên đề trở lên…

Đại hội đã hiệp thương cử 44 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện, ông Lý A Tùng tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác