HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội

17:01 - Thứ Hai, 27/05/2019 Lượt xem: 10747 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách đối với dân tộc tiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014 – 2018”, ngày 27/5, tổ giám sát số 1, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng, giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

 

Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Giai đoạn 2014 – 2018, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 370,7 tỷ đồng (trong đó: Chương trình 135: 146,4 tỷ đồng; Chương trình 30a: 222,32 tỷ đồng; chương trình giảm nghèo đối với các xã ngoài Chương trình 30a, 135/CP: 1,97 tỷ đồng). Các dự án, tiểu dự án hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình giảm nghèo đã góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn, biên giới. Cơ bản hoạt động hỗ trợ sản xuất phù hợp với nhu cầu của người dân, đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương; máy móc chế biến, công cụ sản xuất hỗ trợ đã nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch. Thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 62,86% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; bình quân đạt 8,6 tiêu chí/xã, tăng 3,78 tiêu chí so với năm 2014.

Giai đoạn 2014 – 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai 19 chương trình tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; tổng nguồn vốn là 2.686,6 tỷ đồng, tăng 1.060,4 tỷ đồng so với năm 2014; tổng dư nợ 2.682,3 tỷ đồng, tăng 1.065 tỷ đồng so với năm 2014. Nợ xấu đến cuối năm 2018 là 12,1 tỷ đồng, chiếm 0,45% trên tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn 5,59 tỷ đồng (chiếm 0,21%) và nợ khoanh 6,5 tỷ đồng (chiếm 0,24%).

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi ghi nhận những kết quả thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số 2 đơn vị đã thực hiện. Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh định hướng sản xuất nông nghiệp lâu dài, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất về truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý đến đầu ra tiêu thụ sản phẩm nông sản; tăng cường rà soát, kiểm tra hiệu quả các mô hình, chất lượng cây con giống thông qua các chương trình hỗ trợ trên địa bàn; nghiên cứu, triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp với người dân, ban hành các danh mục ưu đãi đầu tư. Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng đối với đối tượng dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác